Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Nieuwe beademingsmachines op IC reageren interactief op ademritme

12 juni 2019

De intensive care van CWZ gaat werken met nieuwe beademingsapparatuur. De 12 machines hebben een slimmere ademhalingsmethode dan andere beademingsapparaten.

Beademing IC | CWZ Nijmegen

De intensive care van CWZ gaat werken met nieuwe beademingsapparatuur. De 12 machines hebben een slimmere ademhalingsmethode dan andere beademingsapparaten. Ze werken interactief samen met de ademhaling van de patiënt. Daardoor zijn ze een stuk patiëntvriendelijker. In de regio is CWZ het eerste ziekenhuis dat met deze technologie werkt. Clifford Reinders en Lann Jacobs, ventilation practitioners in CWZ, vertellen over de voordelen.

Nauwkeurige timing

Voor een patiënt op de IC is het belangrijk dat hij zo comfortabel mogelijk aan de beademing ligt. Hij mag niet het gevoel hebben dat de beademing hem in de weg zit. Dat wordt voor een groot deel bepaald door het tempo van de machine. Deze moet zo nauwkeurig mogelijk worden afgesteld op de natuurlijk behoefte tot in- en uitademen. Tot nu toe werd de timing van het in- en uitademen handmatig ingesteld in de beademingsmachine. De nieuwe machine registreert de natuurlijke ademhaling van de patiënt en geeft aanvullende ondersteuning. Hij past de ademondersteuning automatisch aan waar nodig. Clifford: ‘Als de patiënt wil in- of uitademen, dan moet er op dat moment ondersteuning zijn. De nieuwe machine kan dat aanvoelen. Dat is uniek’.

Natuurlijk in- en uitademen

De machine begeleidt de patiënt maximaal, maar met een zo laag mogelijke ondersteuning. Lann legt uit hoe dat zit: ‘Sommige patiënten worden continu ondersteund, omdat zij zo ziek zijn dat ze dat nodig hebben. We laten hen dan zo weinig mogelijk op eigen kracht ademen, omdat ze dat op dat moment niet aankunnen. Maar als het weer wat beter gaat met de patiënt, dan willen we toewerken naar het moment dat deze weer zelfstandig kan ademhalen. Deze machine zoekt eigenlijk steeds de grenzen op van wat de patiënt zelfstandig kan. Die grenzen worden daardoor steeds verlegd. We hopen dat patiënten daardoor eerder van de beademing afkomen’.

Snel én goed behandelen

Clifford: ‘De verwachting is dat er jaarlijks 400 patiënten aan deze beademingsmachines komen te liggen. Ik denk dat dit apparaat CWZ heel veel gaat brengen. Zeker voor mensen met longproblemen, zoals COPD-patiënten, die wij hier veel zien op de IC. Deze machine gaat ons helpen om de patiënt zo goed mogelijk én zo snel mogelijk te behandelen’.

CWZ-ambitie topklinische zorg

 Deze innovatie is een voorbeeld van onze ambitie om topklinische zorg te geven. In CWZ investeren we in wetenschap, medische innovatie, opleiding en unieke expertises, waardoor we goede professionals aantrekken en behouden.