Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Nieuwbouw poliplein opgeleverd! (VIDEO)

08 november 2021

 

Al vanaf het voorjaar van 2019 is er hard gewerkt aan de verbouwingen van het poliplein en de bijbehorende poliklinieken. Het grote poliplein is omgetoverd tot vier nieuwe poliklinieken met elk een eigen wachtkamer. Een project van grote omvang met een prachtig resultaat. 

Fantastisch eindresultaat

Afdelingshoofd projectenbureau Jurgen Maatkamp is ontzettend blij met het resultaat. ‘De aansturing voor deze realisatie – die uiteindelijk bijna 2 jaar heeft geduurd – is gekomen vanuit het bouwteam bestaande uit Geert Hoiting, Danny Boersma, Romy Scholten en Rick Heijnen. Dit team was zich bewust dat een goed resultaat alleen mogelijk is indien met iedere afdeling alle details doorgesproken wordt zodat de zorg en dienstverlening door kon blijven gaan. Vanuit het projectenbureau wil ik mijn dank uitspreken voor de goede samenwerking en bereidwilligheid van de diverse afdelingen tijdens alle bouwactiviteiten. Dit heeft zeker bijgedragen aan het verkrijgen van een fantastisch eindresultaat!’

Benieuwd hoe deze nieuwe poli’s eruitzien? Bekijk dan de video hieronder. 

Video: kijkje achter de schermen

LangeTermijnHuisvestingPlan (LTHP)

Vanuit de CWZ visie en strategie is een visie op vastgoed ontwikkeld die vertaald is in het LangeTermijnHuisvestingPlan (LTHP). Eén van de projecten die gerealiseerd kon worden was de grootschalige verbouwing van het poliplein voor de huisvesting voor polikliniek KNO, polikliniek kindergeneeskunde, polikliniek longziekten en polikliniek medische psychologie. Er is een scheiding in drie zones gehanteerd namelijk die van patiëntenlogistiek, patiëntbehandeling en backoffice. Daardoor is het mogelijk om in de toekomst – zonder grote verbouwing – een andere polikliniek op deze locatie te huisvesten.

Bouwproces 

In 2018 is gestart met de eerste schetsplannen en ontwikkeling van deze grootschalige verbouwing. De bouwactiviteiten waren gepland vanaf het voorjaar 2019 tot de zomer van 2021 waarbij het startschot werd gegeven door de verhuizing van de polikliniek neurologie/neurochirurgie naar afdeling C05 en de nieuwbouw van de medicijnverificatie op afdeling B80. Door deze verhuizingen kon gestart worden met de bouwactiviteiten op het poliplein. De eerste polikliniek waarmee gestart werd was die van longziekten met aansluitend een gedeelte van medische psychologie en KNO. De oplevering hiervan was in het 1e kwartaal 2020. Daarna volgde het slaapcentrum dat ook onderdeel is van poli longziekten. Tot slot is in de periode van het 2e kwartaal 2021 tot en met 3e kwartaal 2021 de polikliniek medische psychologie met succes afgerond. 

Poli KNO

Op 16 maart 2020, de eerste dag van de corona lockdown, is de polikliniek KNO als eerste polikliniek verhuisd. Afdelingshoofd Jet van Gemert is blij met de vele verbeteringen en de mooie uitstraling van de nieuwe poli. ‘We werken met veel plezier op de nieuwe poli. De audioruimte is verbeterd er daarnaast is er een extra spreek/onderzoekskamer plus een extra behandelkamer bijgekomen. Deze behandelkamer kan extra opnames maken van onderzoeken. Naast deze ruimtes is er ook een verbeterde logistiek van schone en vuile dienst wat zorgt voor betere hygiëne. En door de komst van de backoffice kunnen onze medewerkers rustiger werken.’

Poli longziekten

Ook afdelingshoofd Anja Sackers is enthousiast over de nieuwe polikliniek longziekten. ‘Onze poli is na veel omzwervingen eindelijk op een vaste plek gehuisvest. We hebben ongeveer 2 jaar in bouwgebied moeten werken, want bij iedere fase moest er steeds weer verhuisd worden. Dat was wat lastig maar het resultaat is geweldig! De poli heeft een mooie uitstraling, een duidelijke routing en mooie ruime wachtkamers. Daarnaast is het grote voordeel dat alle disciplines van longziekten nu weer bij elkaar zijn gehuisvest zodat er meer teamverband is. Alle disciplines hebben ruimtes met en zonder daglicht, dus een goede verdeling.’

Poli kindergeneeskunde

Vanaf september 2020 is de nieuwe polikliniek van kindergeneeskunde in gebruik. De nieuwe polikliniek heeft een frisse en vrolijke uitstraling gekregen. ‘We hebben goed onderzocht wat de wensen waren van onze patiënten en hun ouders. Toen we dat  op een rijtje hadden, zijn we plannen gaan maken.’ aldus afdelingshoofd Annette Goosensen. Het is duidelijk dat er goed is nagedacht over de inrichting van deze nieuwe, fris uitziende poli.

Poli medische psychologie

Na een tijdelijk verblijf van 1,5 jaar op A75 is medische psychologie ook in juli 2021 als laatste van de poli’s ook naar de prachtig verbouwde locatie op B64 gegaan.  Het grote voordeel hiervan is dat deze polikliniek – naast de frisse moderne uitstraling -  veel beter zichtbaar is voor de patiënt.

Ziekenhuis van de toekomst

Met de komst van deze nieuwe poliklinieken is weer een belangrijke stap gezet naar het ziekenhuis van de toekomst. Dit past in de ambitie van ons ziekenhuis om te bouwen aan hoogwaardige tweedelijns medisch-specialistische zorg in de regio Nijmegen. Zodat de patiënt waardevolle en zinnige zorg krijgt op de juiste plek. De nieuwe, moderne poliklinieken dragen hier in alle opzichten aan bij.