Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Nieuw: digitale uitwisseling van recepten CWZ en regioapotheken

28 februari 2019

Vanaf 1 maart sturen artsen van CWZ voorgeschreven poliklinische recepten vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) via een digitale koppeling voortaan rechtstreeks naar apotheken in de regio.

Rik ter Meulen en Marien Pluim

Vanaf 1 maart sturen artsen van CWZ voorgeschreven poliklinische recepten vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) via een digitale koppeling voortaan rechtstreeks naar apotheken in de regio. In deze nieuwe samenwerking zetten CWZ en apothekers in de regio Nijmegen een belangrijke stap in het uitwisselen van digitale informatie in de regionale zorgketen en het verbeteren van de medicatieveiligheid voor de patiënt.

Sneller, veiliger en beter voor de patiënt

Patiënten van CWZ kunnen tijdens het spreekuur bij hun behandelend arts aangeven bij welke apotheek zij hun medicijnen willen ophalen. Via het EPD wordt het recept direct veilig naar de apotheek verzonden . 'Dankzij de koppeling met ons EPD wordt het digitaal verzenden van poliklinische recepten een stuk eenvoudiger,' aldus Rik ter Meulen, internist-nefroloog en voorzitter van de Commissie Geneesmiddelenbeleid & medicatieveiligheid van CWZ. 'Daarnaast verbeteren we de kwaliteit en medicatieveiligheid. Want het elektronisch voorschrijfsysteem signaleert dat er interacties zijn tussen de verschillende medicijnen. Een overzicht van de voorgeschreven medicijnen komt bovendien voor de patiënt beschikbaar in patiëntportaal MijnCWZ.' De apotheker kan op zijn beurt de medicijnen vast voorbereiden, zodat patiënt minder lang hoeft te wachten als hij zijn medicijnen komt ophalen. 'Apotheken kunnen de patiënt nu nog sneller, beter en veiliger helpen,' aldus Marco Lourens, apotheker van Service Apotheek Malden en bestuurder van de Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen. 'Er is minder kans op overschrijf- of interpretatiefouten en wij hoeven niet te wachten tot de arts het recept heeft gemaild of gefaxt.' 

Goede samenwerking in de regio

Nijmegen is één van de eerste regio’s waar het digitaal uitwisselen van  medicatierecepten tussen ziekenhuis en apotheken breed wordt uitgerold. ‘Goede gezondheidszorg begint met samenwerking, we kunnen niet meer zonder,’  aldus Lourens. ‘Wij zijn in de regio Nijmegen al jaren zeer actief in het maken van afspraken tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn (apotheken, huisartsen en thuiszorg). Deze digitale koppeling met CWZ is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. Dankzij vertrouwen en geloof in elkaars toegevoegde waarde zijn alle apotheken in de regio in zeer korte tijd aangesloten en kunnen we deze digitale uitwisseling van recepten nu met elkaar mogelijk maken. Samen werken we aan verdere verbeteringen zoals het uitwisselen van laboratoriumbepalingen van de patiënt die bij het recept horen.’

Landelijke ontwikkelingen

Het digitaal versturen van recepten van CWZ naar regioapotheken sluit aan op de landelijke ontwikkelingen om de medicatieveiligheid te verbeteren door digitalisering. CWZ doet mee aan het VIPP-programma van de overheid om dit stap voor stap versneld voor elkaar te krijgen. Ook is er een landelijke richtlijn in de maak, die eenduidige vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en met patiënten makkelijker maakt. Zowel CWZ als de apotheken in de regio zullen deze nieuwe  ‘Informatiestandaard Medicatieproces’ in de toekomst gebruiken.