Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Neuroloog Kees Okkersen cum laude gepromoveerd

31 oktober 2023

Kees Okkersen promoveerde op de aandoening myotone dystrofie type 1, een zeldzame erfelijke spierziekte.

Promotie neuroloog Kees Okkersen | CWZ Nijmegen

Gisteren is Kees Okkersen, neuroloog in CWZ, gepromoveerd op zijn onderzoek naar de spierziekte dystrofische myotonie type 1. De titel van zijn proefschrift luidt: The brain in myotonic dystrophy type 1 - Hammer & Anvil. Kees is cum laude gepromoveerd!

Zeldzame erfelijke ziekte

Tijdens zijn opleiding tot neuroloog in CWZ heeft Kees naast zijn opleiding ook klinisch gericht promotieonderzoek in het Radboudumc verricht onder leiding van prof. dr. B.G.M. van Engelen naar de aandoening myotone dystrofie type 1.
Dit is een zeldzame erfelijke ziekte. Kenmerken zijn het vertraagd ontspannen van aangespannen spieren (myotonie) en een langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie). Behalve de spieren kunnen ook andere organen klachten geven. Bovendien kan er sprake zijn van futloosheid, een verhoogde behoefte aan slaap en bij kinderen van leer- en gedragsproblemen. 

The Lancet Neurology

Eén van de belangrijkste artikelen van het onderzoek is in The Lancet Neurology gepubliceerd. Het betreft een onderzoek naar de effecten van cognitieve gedragstherapie op de vermoeidheid bij patiënten met myotone dystrofie type I. Dit onderzoek is multicentered uitgevoerd met medewerking van meerdere Europese centra. 
Daarnaast heeft Kees nog meerdere hoofdstukken geschreven in zijn proefschrift en deze in een neurologisch toptijdschrift weten te publiceren.

De commissie was unaniem in het toekennen van een cum laude.