Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

MRI voor uitsluiten prostaatkanker blijkt effectief

10 september 2015

Nederlands wetenschappelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat mannen met een verdenking op prostaatkanker (bijvoorbeeld bij een verhoogd PSA), niet altijd een pijnlijk weefselonderzoek hoeven te ondergaan. Bij een groot aantal patiënten kan dit onderzoek vervangen worden door een MRI-onderzoek.

Nederlands wetenschappelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat mannen met een verdenking op prostaatkanker (bijvoorbeeld bij een verhoogd PSA), niet altijd een pijnlijk weefselonderzoek hoeven te ondergaan. Bij een groot aantal patiënten kan dit onderzoek vervangen worden door een MRI-onderzoek. Op dit moment lopen in Nederland meerdere onderzoeken om de daadwerkelijke rol van MRI bij een verdenking op prostaatkanker vast te stellen. Dergelijk onderzoek wordt onder de naam FUTURE ook verricht in de Santeon ziekenhuizen CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) in Nijmegen en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, in nauwe samenwerking met het Radboudumc en het UMC Utrecht. Aan dit onderzoek doen inmiddels ruim 200 patiënten mee. Het onderzoek wijst tot nu toe uit dat bij ongeveer 70% van de patiënten geen nieuwe biopten noodzakelijk zijn.

Minder biopten
Bij een patiënt met een verhoogd PSA wordt vaak een echografisch onderzoek (TRUS onderzoek) van de prostaat uitgevoerd. Bij dit onderzoek neemt de uroloog stukjes prostaatweefsel af (biopten) om vast te stellen of er sprake is van prostaatkanker. Dit is voor patiënten geen prettig onderzoek. Soms wordt in deze biopten geen prostaatkanker gevonden, maar blijft er wel een verdenking op prostaatkanker bestaan. Voordat er een tweede keer biopten worden afgenomen, wordt er steeds vaker eerst een MRI-scan van de prostaat gemaakt. Als op de MRI-scan afwijkingen te zien zijn, kunnen op verschillende manieren gerichte biopten van die afwijkingen afgenomen worden. Arts-onderzoeker Olivier Wegelin promoveert op dit onderwerp en vertelt in een interview: “Het FUTURE-onderzoek moet antwoord geven op de vraag: welke manier levert de beste biopten (dus toont het meest betrouwbaar de prostaatkanker aan) en is tegelijkertijd voor de patiënt het minst belastend.”

Uitkomsten delen
De FUTURE studie is gestart in 2014 en zal naar verwachting nog 12 maanden lopen voordat deze volledig is afgerond. Tot die tijd kunnen patiënten uit heel Nederland deelnemen. Verwijzing, inclusie en deelname aan dit onderzoek verlopen via de eigen uroloog. De uitkomsten worden vervolgens gedeeld met radiologen en urologen in binnen- en buitenland zodat deze ook tot een daadwerkelijke verbetering van de prostaatkankerzorg kunnen leiden.