Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Mooie nieuwe ontvangstafdeling voor álle opnamepatiënten

09 mei 2022

Sinds 2 mei worden patiënten die voor een geplande opname naar CWZ komen, ontvangen op een nieuwe afdeling. Voorafgaand aan een operatie, onderzoek of behandeling verblijven zij op deze afdeling, totdat ze worden opgeroepen voor de ingreep. Pas ná de ingreep gaan zij naar een bed op de afdeling dagbehandeling of een andere verpleegafdeling voor verdere zorg.

 

Sinds 2 mei worden patiënten die voor een geplande opname naar CWZ komen, ontvangen op een nieuwe afdeling: de EOA. Dit staat voor ‘electieve opname afdeling.’ Voorafgaand aan een operatie, onderzoek of behandeling verblijven patiënten op deze afdeling, totdat ze worden opgeroepen voor de ingreep. Pas ná de ingreep gaan zij naar een bed op de afdeling dagbehandeling of een andere verpleegafdeling voor verdere zorg.

Rustige omgeving

Het grote voordeel voor patiënten is dat de opname plaatsvindt in een rustige omgeving waar alleen patiënten worden opgenomen. Op deze nieuwe afdeling krijgen ze meer persoonlijke aandacht, omdat verpleegkundigen niet worden gestoord door de activiteiten rond de dagelijkse zorg voor patiënten op de verpleegafdeling. Kinderen komen overigens niet op deze afdeling, voor hen verandert er niets als ze worden opgenomen.

Rust voor verpleegkundigen

‘Dat is niet alleen fijn voor onze patiënten, maar geeft ook rust voor de verpleegkundigen van de verpleegafdelingen’, zegt Bas Donderwinkel, afdelingshoofd van de EOA. ‘Zij kunnen zich nu helemaal richten op de zorg voor de patiënten die al op hun afdeling zijn en hoeven geen opnames meer te doen.’

Vrijwel geen telefoontjes meer
‘Als een patiënt wordt opgeroepen voor de operatiekamer of endoscopie, hoeft dat niet meer via de telefoon’, vervolgt Bas. ‘Dat loopt allemaal via het elektronisch patiëntendossier. Hierin is te zien wanneer de patiënt verwacht wordt op de operatiekamer of bij het onderzoek. De verpleegkundige van de EOA zorgt dan dat de patiënt wordt voorbereid, pas vlak voor vertrek komt deze in een bed.’

Valeriaan op de muur

Over de uitstraling van de afdeling is goed nagedacht. ‘De ruimte waarin mensen wachten, hebben we zo gezellig mogelijk gemaakt’, zegt senior-verpleegkundige Jacqueline Bouten. ‘Met verschillende soorten zitjes.’ Op de muur zit levensgroot behang met afbeeldingen van valeriaan. ‘Dit is een rustgevend kruid, dat precies laat zien wat we willen uitstralen’, legt Jacqueline uit. Niet onbelangrijk, want op drukke dagen komen hier wel 100 patiënten.’

Waardering van 9

Voor patiënten die een operatie ondergaan, is de zorg vóór en na de operatie al langer gescheiden. Patiënten waarderen deze werkwijze vanwege de rust en aandacht die er is, ze geven hiervoor een 9. Mede daarom is deze werkwijze nu uitgebreid naar patiënten die voor een onderzoek of niet-operatieve behandeling naar CWZ komen. ‘De route van de patiëntreis is hierin écht leidend’, zegt manager bedrijfsvoering Monique Royen. ‘We zien direct ook wat deze werkwijze voor CWZ gaat betekenen, want de komst van de EOA levert ons 10 extra dagbehandelingsbedden per dag op.’