Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Mogelijke samenwerking HAGRO en arts-microbioloog CWZ op gebied van FTO en DTO

12 december 2017
RM.20140611 CWZ

laborant

Vanuit de zorgverzekeraars vloeit komend jaar nog nadrukkelijker de kwaliteitseis voort om per HAGRO DTO (diagnostisch toetsoverleg) en FTO’s (farmacotherapieoverleg) te organiseren. De HAGRO bepaalt de inhoud van het FTO/DTO, afgestemd op de specifieke vragen van de deelnemers en vult de eigen casuïstiek in. De artsen-microbiologen van CWZ willen hierin graag meedenken en een aantal suggesties bieden voor het organiseren van DTO/FTO’s in 2018. Bij verschillende casuïstiek kunnen zij ondersteuning bieden: 

DTO/FTO Urineweginfecties 
De doelstellingen van deze FTO zijn de symptomen, oorzaken en handelwijze bij UWI te bespreken met verdieping omtrent de achtergrondkennis van microbiologische verwekkers bij UWI. Daarbij wordt ingegaan op de praktische voor- en nadelen van het gebruik van urinesediment of het gebruik van uricult. Aan de hand van interactieve casuïstiek wordt bij de diverse patiëntengroepen de juiste keuze voor de behandeling besproken. Samen met de apotheker wordt het aanvraag- en antibioticumvoorschrijfgedrag van de individuele leden van de HAGRO geanalyseerd. 

DTO/FTO Lyme 
Aan de hand van de CBO standaard Lyme en de NHG lyme behandelrichtlijn wordt door middel van interactieve casuïstiek de klinische presentatie, behandeling en preventie van de ziekte van Lyme doorgenomen. Uitgebreide aandacht wordt gegeven aan de wijze van en valkuilen in de laboratorium diagnostiek inclusief de rol van serologische testen, blot bevestigingstesten en PCR onderzoek.
Ook de bedenkelijke rol van Duitse laboratoria in de Lyme diagnostiek wordt toegelicht.

DTO/FTO Resistentie en doelmatig antibioticumgebruik
Toename van bacteriële resistentie wordt gezien als een van de grootste gezondheidsproblemen van deze eeuw. In deze FTO worden oorzaken, de wereldwijde situatie en de (Nederlandse) aanpak van resistentie besproken. De gevolgen voor de eerste lijn voor de behandeling van luchtweg-, urineweg- en andere infecties en de wijze waarop het voorschrijfgedrag van huisartsen bijdraagt aan het voorkomen van resistentie worden besproken incl spiegelinformatie over eigen resistentiecijfers en voorschrijfgedrag.

DTO/FTO SOA
Verdieping van kennis omtrent sexueel overdraagbare aandoeningen is actueel in verband met de toename van SOA in Nederland. De klinische presentatie, afname van patiëntenmateriaal, aanvraag en voorschrijfgedrag van de HAGRO en wijze van uitvoering van de diagnostiek binnen het laboratorium  en overwegingen bij de behandeling van de belangrijkste SOA worden besproken. Recente ontwikkelingen zoals pre- en postexpositie bij HIV en de rol van M. genitalium worden, evt. samen met een GGD SOA polikliniekvertegenwoordiger, besproken.

DTO/FTO Gastro-enteritis
Doelstelling van deze DTO is het scala van symptomen en oorzaken van Gastro-enteritis (GE) te bespreken inclusief de diagnostische en therapeutische handelwijze bij patiënten met GE. Inhoudelijk wordt kennis van microbiologische verwekkers van GE verdiept door in te gaan op de wijze van diagnostiek. De plaats van Dientamoeba fragilis in de diagnostiek wordt expliciet belicht. Indien het DTO wordt gehouden binnen het laboratorium kan een rondleiding over de parasitologie, bacteriologie en moleculaire diagnostiekafdeling deel uitmaken van het DTO. Het DTO wordt afgesloten met het naspelen van een gastro-enteritis uitbraak.

DTO/FTO Zoönosen
De dierenwereld is een belangrijke bron van nieuwe opkomende infectieziekten, de zogenaamde zoönosen. De klinische presentatie, diagnostiek en bronnen van de 20 belangrijkste zoönosen worden interactief besproken tijdens dit DTO. Om de opgedane kennis te toetsen wordt de bijeenkomst op speelse wijze afgesloten met het grote CWZ zoönosenkwartetspel.  

Organisatoren van HAGRO-onderwijs en EKC’ers kunnen voor deze ondersteuning contact opnemen met het secretariaat van de afdeling microbiologie en infectieziekten, telefoon (024) 365 75 14 of mailen naar arts-microbioloog Bert Mulder: b.mulder@verwijder-dit.cwz.nl.

/foto RM