Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Meer mogelijk voor patiënten met dementie na operatie heupfractuur

12 juli 2021

Revalideren na een heupoperatie gebeurt al jaren niet meer in CWZ. Als ziekenhuiszorg niet langer nodig is herstellen patiënten thuis vaak beter.

Orthopedie heupoperatie | CWZ Nijmegen

Revalideren na een heupoperatie gebeurt al jaren niet meer in CWZ. Als ziekenhuiszorg niet langer nodig is herstellen patiënten thuis vaak beter. En als thuis geen optie is, dan in ZZG Herstelcentrum of in een ander verpleeg- of verzorgingshuis in de regio. Patiënten met dementie raken vanwege hun specifieke zorgbehoefte wel eens tussen de wal en het schip. Ook voor hen is er gelukkig steeds meer mogelijk.  

Herstellen na een heupoperatie kan vaak weken zelfs meer dan een jaar duren. Patiënten gaan, zo snel als hun situatie het toelaat, naar een andere plek om te revalideren. Waar eerder ZZG Herstelcentrum de voornaamste optie was zijn er steeds meer verpleeghuizen met revalidatiemogelijkheden bijvoorbeeld Waelwick in Ewijk, de Lingehof in Bemmel, Kalorama in Beek of Mariëndaal in Velp, waar patiënten kunnen revalideren.

Revalidatie van psychogeriatrische patiënten

Meestal kiezen patiënten een plek zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent in steeds meer gevallen teruggaan naar hun woning in een verzorgingshuis. Mensen die een heupoperatie ondergaan worden namelijk alsmaar ouder. Onder hen zijn in toenemende mate ook patiënten met de diagnose dementie. Zij hebben een specifieke revalidatiebehoefte waarbij meteen terug naar de eigen woonomgeving niet altijd mogelijk is. Deze patiënten raken vanwege hun specifieke zorgbehoefte soms tussen de wal en het schip. Er zijn namelijk niet veel verpleeghuizen met een psychogeriatrische (PG) afdeling die daar ook revalidatiemogelijkheden heeft. Andersom heeft een psychogeriatrische afdeling of -instelling zelden faciliteiten of de medisch inhoudelijke kennis om een bewoner te laten revalideren. Dit staat een volledige revalidatie van deze, toch al kwetsbare, mensen in de weg.

Zorg die naadloos op elkaar aansluit

Samen met Kalorama heeft CWZ gezocht naar een oplossing. Het resultaat: een speciale afdeling voor psychogeriatrische patiënten met een revalidatiebehoefte in Kalorama. Ook bij Joachim en Anna kunnen deze patiënten binnenkort terecht. Keetie Kremers, verpleegkundig specialist bij orthopedie in CWZ: ‘De revalidatie van patiënten met dementie vraagt om een specifieke benadering. Daarom bekijken we vooraf wat de kennisbehoefte is van een zorginstelling en wat wij graag willen meegeven zodat de zorg naadloos op elkaar aansluit. Waar wij waren gebleven kunnen zij dan verder’.