Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

LymeProspect onderzoek

23 mei 2016

In samenwerking met het RIVM hebben het Radboudumc, Gelreziekenhuizen en het AMC een observationele studie opgezet naar blijvende klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme.

In samenwerking met het RIVM hebben het Radboudumc, Gelreziekenhuizen en het AMC een observationele studie opgezet naar blijvende klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme. Omdat over dit soort klachten nog altijd veel onduidelijkheden zijn, is de bedoeling van deze studie meer inzicht krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van langdurige klachten. Hierbij kunnen microbiologische, immunologische, klinische en epidemiologische factoren een rol spelen naast cognitieve en gedragsmatige determinanten.

Via www.tekenradar.nl kan een patiënt zichzelf opgeven om aan deze studie mee te doen. Tijdens de studieperiode zal ook bloed afgenomen worden. Dit wordt door de initiatiefnemers van de studie gecoördineerd.

De artsen-microbioloog van het CWZ ondersteunen deze studie van harte.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot (deelname aan) deze studie kunt u contact opnemen met J. Berkhout, arts-microbioloog (h.berkhout@verwijder-dit.cwz.nl).