Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Kwalitatieve en betaalbare zorg voor onze patiënten

07 februari 2019

Ingezet verandertraject leidt tot baanverlies bij CWZ.

CWZ is een gezond ziekenhuis dat iedere dag kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg levert aan zijn patiënten. En dat willen ze zo houden voor nu en in de toekomst. Net als alle andere ziekenhuizen hebben we te maken met een sterk veranderend zorglandschap en steeds hogere kosten. Daarnaast legt het landelijke hoofdlijnenakkoord een druk op ziekenhuizen om de groei te remmen en de zorgkosten beheersbaar te houden. 

Veranderen

Bovenstaande ontwikkelingen maken dat ook CWZ moet veranderen. En in dat kader loopt al een tijd een programma gericht op hoogwaardige en doelmatige zorg. Daarbij zijn plannen op diverse terreinen ontwikkeld en in uitvoering. Die plannen hebben tot gevolg dat er banen gaan verdwijnen. Concreet gaat het om circa 100 fte van in totaal circa 2.650 fte. Daartoe heeft de raad van bestuur een voorgenomen besluit genomen. Voor nu betreft het vooral verpleegkundigen van de reguliere verpleegafdelingen. Er wordt ook gekeken naar aard en omvang van niet-medische functies en afdelingen.

Toekomstbestendig

CWZ wil een toekomstbestendig ziekenhuis blijven voor zijn patiënten, medewerkers en zorgpartners. Daarom intensiveren we het ingezette verandertraject. Hiermee beogen we een snellere omslag te maken naar een efficiëntere organisatie. Waarbij voor de patiënt, medewerkers en andere zorgpartners waarde gecreëerd wordt, die de kwaliteit ten goede komt en waarmee we een financieel gezond ziekenhuis blijven. De besparingen die we gaan realiseren betreffen zowel het materiële als personele vlak. Voor 2019 betekent dit een structurele besparing van 9 miljoen euro op inzet van personeel en besparing op materiaal- en inkoopkosten.

Informatiebijeenkomsten

Op 7 februari zijn de medewerkers in bijeenkomsten geïnformeerd over de effecten die het ingezette verandertraject en de bijbehorende projecten met zich gaan meebrengen. De komende periode worden de details en consequenties verder uitgewerkt en de besluitvorming afgerond.