Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Juiste zorg op juiste plek door nieuwe werkwijze Schouder Centrum Nijmegen

02 maart 2021

Het SCN heeft subsidies ontvangen voor een nieuwe manier van werken bij schouderklachten.

Schoudercentrum

Het Schoudercentrum Nijmegen (SCN) heeft subsidie ontvangen voor een proef met een nieuwe werkwijze in de behandeling van zowel simpele als ingewikkelde schouderklachten. Schouderspecialisten Jacco Jenner en Epyng Hu van de maatschap orthopedie in het CWZ werken hierin samen met onder meer gespecialiseerde fysiotherapeuten en huisartsen om patiënten samen snel de juiste zorg op de juiste plek te geven.

Echt nodig

‘Schouderklachten zijn erg ingewikkeld. Ze kunnen verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Niet iedere patiënt hoeft hiervoor naar het ziekenhuis. Daarin is nog een weg te gaan. Veel patiënten worden regelmatig doorverwezen voor aanvullend onderzoek, zoals een echo, scan of operatie. Terwijl dat in veel gevallen niet nodig is. We willen patiënten beter gaan helpen. Op een andere manier: door te kijken wat écht nodig is en de juiste zorg op de juiste plek te geven’, vertelt orthopedisch chirurg Jacco Jenner.

Samen sterk

‘Dat doen we door een sterke multidisciplinaire samenwerking met verschillende zorgverleners via het virtuele netwerk van het Schouder Centrum Nijmegen. Zoals ervaren schouder-fysiotherapeuten met een aanvullende medische opleiding (‘extended scope’), orthopeden, huisartsen en eventueel psychologen, bedrijfs- en revalidatieartsen. Maar ook door processen anders in te richten: in eerste instantie bekijkt de gespecialiseerde fysiotherapeut via een verkennend gesprek en gespecialiseerd lichamelijk onderzoek (‘intake’) welke problemen een patiënt heeft, wat hiervan de oorzaken kunnen zijn en welke mogelijkheden er zijn om de klachten te verminderen. Dit gebeurt in de eerstelijnszorg. In trajecten van 6 weken zetten we patiënten op het juiste been en toetsen we of bereikt is wat de patiënt voor ogen had.’

Op maat helpen

Jacco vervolgt: ‘Dit zorgt voor korte lijnen en doorlooptijden, waardoor patiënten snel duidelijkheid hebben. De gespecialiseerde schouderfysiotherapeut kan goed aangeven wanneer het verstandig is om een patiënt naar de schouderspecialist door te verwijzen. Veel patiënten kunnen echter heel goed in de eerste lijn (fysiotherapeut of huisarts) behandeld worden. Daarnaast zijn we een eerstelijns multidisciplinair revalidatietraject gestart voor patiënten met chronische pijn door schouderklachten. Die kunnen door veel factoren worden veroorzaakt. Iedere patiënt heeft andere klachten. Ook hier is ons advies: zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis zien, alleen waar dat écht nodig is. De patiënten die wél in het ziekenhuis gezien moeten worden, kunnen op deze manier binnen één week een afspraak krijgen bij de gespecialiseerde schouderorthopeed en worden zoveel mogelijk op maat geholpen.’

Subsidie proef

ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorgvernieuwing, heeft eind vorig jaar een geldbedrag vrijgemaakt voor een proef met een nieuwe werkwijze op basis van deze ketensamenwerking. Hierbij wordt de ervaren schouderfysiotherapeut verantwoordelijk voor de screening van patiënten. Deze moet dan wel minimaal 5 jaar ervaring hebben met ingewikkelde schouderklachten en minstens 50% van zijn tijd alleen schouderpatiënten zien. Met extra subsidie van het netwerk Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) gaan samen met 2 grote huisartsengroepen in de regio alle patiënten met schouderklachten gedurende een vastgestelde periode op deze manier mee doen met de proef. Deze nieuwe manier van schiften kan resulteren in een uitleg aan de patiënt over het verdere verloop: een behandeladvies via de fysiotherapeut zelf of een doorverwijzing voor aanvullend onderzoek en diagnostiek door een orthopeed in het ziekenhuis.

Zinnige zorg

‘De proef start in april met de eerste patiënten op een totaal van 500 in 2 tot 3 maanden tijd, afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. Ons belangrijkste doel is zinnige zorg: meer zorg op maat, minder overbehandeling en hogere doeltreffendheid in doorlooptijd, diagnostiek en kosten. De verwachting is dat patiënten ook meer tevreden zijn, omdat ze zo sneller, beter en dichter bij huis zorg op maat krijgen. Wij geloven er echt in dat we door minder mensen onnodig in het ziekenhuis (de tweede lijn) te zien we de juiste patiënten zo goed mogelijk kunnen helpen’, licht Jacco toe.  

Voorbeeld ziekenhuis

‘Extra bijzonder is dat we met VGZ op dit gebied tegelijkertijd een ‘good practice’-traject doorlopen om te toetsen of onze nieuwe werkwijze de beste zorg bij zowel de simpele als de complexe schouderklachten oplevert. Als dat zo blijkt te zijn, worden we aangemerkt als voorbeeldziekenhuis!’

Partner van de patiënt

Jacco besluit: ‘Patiënten hebben ook zelf een actieve rol in deze proef. In de voorbereiding hierop hebben we samen met de marketingafdeling in CWZ een klantreis opgezet. Met patiënten hebben we alle stappen in de nieuwe werkwijze doorlopen. En gevraagd: wat gaat goed, wat kan beter en hoe tevreden ben je? Dit leidde tot waardevolle en soms verrassende inzichten. Daarom laten we hen graag meedenken en doen in deze proef. In de stuurgroep, een soort denktank van mensen die continu meedenken of we de goede kant opgaan met de proef zitten ook patiënten. Alles wat we doen, doen we immers voor de patiënt!’