Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Jean-Pierre van Beers nieuw lid raad van bestuur CWZ

26 oktober 2022

De raad van toezicht is verheugd te kunnen melden dat hij Jean-Pierre van Beers per 1 november 2022 heeft benoemd tot lid van de raad van bestuur van CWZ.

De raad van toezicht is verheugd te kunnen melden dat hij Jean-Pierre van Beers  per 1 november 2022 heeft benoemd tot lid van de raad van bestuur van CWZ.  Jean-Pierre is sinds 1 juni jl. reeds werkzaam in CWZ als interim bestuurder.

Met deze benoeming staat er per 1 november a.s. een nieuwe driehoofdige raad van bestuur van CWZ.  Samen met collega’s Ale Houtsma en Ankie van Rossum zal Jean-Pierre zich inzetten om de ingezette koers van CWZ verder invulling te geven en te bouwen aan het topklinische profiel en waardevolle en zinnige zorg voor de regio.

Ruime ervaring in ziekenhuiszorg

Jean-Pierre van Beers heeft ruime ervaring in de zorg vanuit diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. Momenteel is hij reeds werkzaam als bestuurder a.i. in CWZ. Van Beers: ‘Bestuurder te mogen zijn van een topklinisch ziekenhuis in de regio waar ik zelf ook woon, vind ik heel bijzonder. Ik kan met recht zeggen dat na een aantal maanden hier werkzaam te zijn, ik het CWZ ook als mijn ziekenhuis zie! In mijn rol zal ik me met name richten op de (financiële) gezondheid van CWZ, maar ik zal me samen met mijn collega bestuursleden ook richten op de onderliggende processen om te zorgen dat CWZ zich kan blijven focussen op het uitvoeren en realiseren van haar strategische ambities. Daar ben ik uiteraard de afgelopen maanden ook al mee gestart als interim lid raad van bestuur.’

Sterk nieuw bestuur

Herman Bolhaar, voorzitter raad van toezicht: ‘Wij zijn heel blij dat we na een periode van bestuurlijke wisselingen, met de benoeming van Jean-Pierre en onlangs de benoeming van Ankie, nu een zeer ervaren en enthousiast bestuurlijk team voor CWZ hebben.’ Ook Ale Houtsma kijkt uit naar de samenwerking met Jean-Pierre en Ankie. ‘Er staat nu een nieuw collegiaal team met veel ziekenhuis- en bestuurlijke ervaring. Bestuurders met een groot netwerk en een sterke binding met de regio. Ontzettend veel zin om met elkaar aan de slag te gaan om met CWZ de volgende stap te kunnen maken.’