Zorg en sociaal domein gaan samenwerken in thuiskom arrangement

13 maart 2024

Kwetsbare ouderen zonder netwerk in hun omgeving die worden opgenomen in het CWZ, krijgen sinds kort bezoek van een ouderenadviseur van Sterker Ouderenwerk.

Oudere man maakt maaltijd klaar thuis

Het aantal kwetsbare ouderen dat nog thuis woont neemt toe. Deze mensen hebben soms meer hulp en ondersteuning nodig dan ze nu krijgen. Of ze hebben tijdelijk ondersteuning nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Hulp die niet zorggerelateerd is, maar vanuit welzijn. Het thuiskom arrangement zorgt voor deze hulp én voor verbinding tussen het ziekenhuis en het sociaal domein. Een ouderenadviseur gaat hier al in CWZ voor zorgen.

Ouderenadviseur

Kwetsbare ouderen zonder netwerk in hun omgeving die worden opgenomen in het CWZ, krijgen sinds kort bezoek van een ouderenadviseur van Sterker Ouderenwerk. Een ouderenadviseur helpt deze ouderen bij praktische zaken. De ouderenadviseurs van Sterker Ouderenwerk hebben een thuiskom arrangement opgesteld en gaan met de kwetsbare oudere in gesprek om te kijken wat er nodig is. ‘Wij regelen bed, bad en brood, hele praktische ondersteuning’, zegt Nicole Cobussen. Zij is een van de ouderenadviseurs die in CWZ komen werken. ‘Denk aan de opvang thuis, boodschappen doen, een maaltijdservice, vervoer ook naar bijvoorbeeld een vervolgafspraak in het ziekenhuis’, vult haar collega Berry Rodie aan. ‘Stel dat iemand eenzaam is, dan kijken wat er in de wijk wordt aangeboden aan dagstructuur of dagbesteding. We kunnen een vrijwilliger inschakelen om te helpen met het bereiden van een maaltijd. En ook huishoudelijke hulp kunnen we regelen als dat nodig is.’ De ouderenadviseurs bemiddelen niet voor wijkverpleging, dat doen de transferverpleegkundigen.

Lege koelkast

De tussenkomst van de ouderenadviseurs is een uitkomst voor alleenwonende kwetsbare ouderen die na de ziekenhuisopname géén sociaal netwerk hebben dat ondersteuning biedt. ‘Deze mensen zijn op zichzelf aangewezen en vaak gaat het thuis maar nét goed’, zegt transferverpleegkundige Chantal van Gils. ‘Als deze mensen ongepland ons ziekenhuis binnenkomen, treffen ze bij thuiskomst een lege koelkast aan en is er geen buurvrouw die even komt kijken of alles goed gaat’, vult collega Astrid van Appeldorn aan. De kans op een heropname is groot. Voor hen kunnen de ouderenadviseurs veel betekenen. De komende drie maanden loopt een pilot waarin de ouderenadviseurs twee dagdelen in de week aanwezig zijn in CWZ.

Waarom is deze samenwerking zo belangrijk?

Manager bedrijfsvoering Monique Royen vertelt waarom zij deze pilot belangrijk vindt: ‘Ik geloof er heilig in dat zorg en welbevinden samenhangen. Daarom zoeken we als ziekenhuis de verbinding met welzijn: het sociaal domein. Want eenzaamheid, schulden, niet voor jezelf kunnen zorgen door bijvoorbeeld fysieke problemen, het zijn allemaal problemen met grote invloed op het welbevinden van iemand en daarmee ook op de fysieke gezondheid. Als we deze mensen beter kunnen helpen, dan is dat niet alleen goed voor hen. We kunnen daarmee voorkomen dat ze opnieuw aankloppen bij het ziekenhuis, terwijl ze hier eigenlijk niet thuishoren omdat zij een andere soort hulpvraag hebben.’

Sociaal herstel

Miesjel Spruit, manager bij Sterker Ouderenwerk ziet in het thuiskom arrangement mogelijkheden om kwetsbare ouderen beter te kunnen helpen. ‘Door slim en tijdig inzetten van welzijn kan de zorg effectiever werken en wordt de kans op terugval bij kwetsbare groepen kleiner. Nu is er heel veel aandacht voor zorgherstel. Door het thuiskom arrangement is ook sociaal herstel mogelijk. Mensen worden geholpen om na een ziekenhuisopname hun leven weer op te pakken en te verbinden met de wereld om hen heen. Bovendien leiden kwetsbare ouderen vaak een teruggetrokken bestaan, waardoor ze soms onder de radar van de hulpverlening verdwijnen. Door deze samenwerking helpen we elkaar om deze mensen in beeld te krijgen. Wij zijn blij dat we vanuit het sociaal domein de aansluiting met de zorg op deze manier kunnen maken.’

Zorgtransformatie

De samenwerking tussen CWZ en Sterker Ouderenwerk is een van de initiatieven van CWZ en partners in de regio om samen de zorg en welzijn anders te gaan inrichten. Zo is ook afgesproken in het integraal zorgakkoord (IZA). Deze zorgtransformatie is nodig omdat er in de toekomst meer vraag naar zorg zal zijn dan we kunnen bieden als we zo doorgaan. Samen gaan we op zoek naar andere en nieuwe oplossingen.