VGZ kiest CWZ als regievoerder diagnostiek

09 oktober 2019

Zorgverzekeraar VGZ start in 2020 met regionale, integrale (eerste en tweede lijn) diagnostiek. Het doel daarvan is een betere afstemming tussen de eerste en tweede lijn.

Labdiagnostiek | CWZ Nijmegen

Zorgverzekeraar VGZ start in 2020 met regionale, integrale (eerste en tweede lijn) diagnostiek. Het doel daarvan is een betere afstemming tussen de eerste en tweede lijn.

Actieve rol in drie regio’s

CWZ krijgt in drie regio’s een actieve rol: in de regio Gelderland- Midden (samen met Rijnstate) en in de regio Noord- Brabant (samen met het Jeroen Bosch ziekenhuis). In de regio Gelderland-Zuid gaat CWZ samenwerken met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Goed en passend aanbod in de regio

Vanaf 1 januari 2020 werken we onder andere toe naar:

  • diagnostiek dichtbij voor alle patiënten in de regio
  • uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënt zelf
  • één goed prik- en distributienetwerk voor de hele regio
  • interdisciplinaire regionale samenwerking tussen de huisarts en de specialist in het ziekenhuis

Toekomstbestendig

De komende maanden gaan wij met alle betrokken verwijzers in gesprek om duurzame, regionale, kwalitatief goede en betaalbare diagnostiek te organiseren voor onze patiënten. Deze stap biedt perspectief voor de toekomst.