Verandering in het beoordelen van de resistentiebepaling per 7 oktober 2022

29 september 2022

Met ingang van 7 oktober 2022 hanteert de afdeling medische microbiologie van CWZ (MMB) een nieuwe definitie voor het antibiogram. Met behulp van het antibiogram wordt de gevoeligheid van een bacterie voor verschillende antibiotica bepaald.

Met ingang van 7 oktober 2022 hanteert de afdeling medische microbiologie van CWZ (MMB) een nieuwe definitie voor het antibiogram. Met behulp van het antibiogram wordt de gevoeligheid van een bacterie voor verschillende antibiotica bepaald.

EUCAST

Om te bepalen of een bacterie gevoelig of resistent is, wordt er in Nederland gebruik gemaakt van de klinische breekpunten van “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” (EUCAST). De EUCAST heeft de definities voor gevoelig (S) en verminderd gevoelig of intermediair (I) herzien. Deze herziening wordt landelijk geïmplementeerd, zodat het antibiogram afkomstig van de verschillende laboratoria dezelfde betekenis heeft. Daarnaast zijn er infectie-locatie specifieke breekpunten bepaald, voor bijvoorbeeld ongecompliceerde urineweginfecties zonder weefselinvasie.

Nieuwe betekenis S, I, R

Eerder werd alleen behandeld met een antibioticum waar een bacterie gevoelig (S) voor test. Volgens de nieuwe definities en breekpunten kan er echter ook behandeld worden met antibiotica waarvoor de bacterie 'I' meet.

De nieuwe betekenis van het antibiogram:

  • ‘S’ : gevoelig bij een standaard dosering. Er is een grote kans op therapeutisch succes bij gebruik van een standaard dosering.
  • ‘I’ : gevoelig bij een verhoogde dosering. Er is een grote kans op therapeutisch succes bij verhoogde dosering.
  • ‘R’ : resistent. Er is een grote kans op therapeutisch falen, ook bij verhoogde dosering.

Antibiotica die als ‘I’ gerapporteerd worden, kunnen voortaan prima gegeven worden mits hoog gedoseerd.

Antibioticaformularium (cwz.swabid.nl)

In het antibioticaformularium is de standaard en hoge dosering terug te vinden onder het kopje: Middelen --> Doseringsadviezen . De hoge antibiotica doseringen bij kinderen zullen binnenkort te vinden zijn op www.kinderformularium.nl.

Infectie-locatie specifieke breekpunten

Bij een urinekweek wordt voortaan ook aangegeven wanneer een antibioticum alleen geschikt is voor de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties (urineweginfecties zonder weefselinvasie). Op de testuitslag wordt dit aangegeven met  -UWI. Hierbij wordt het antibioticum mogelijk twee keer op de testuitslag vermeld.

Indien er op de testuitslag bij amoxicilline-clavulaanzuur ‘R’ en bij amoxicilline-clavulaanzuur-UWI ‘S’ staat, kan het middel alleen gebruikt worden voor de behandeling van een ongecompliceerde urineweginfectie. Als zowel bij amoxicilline-clavulaanzuur en bij amoxicilline-clavulaanzuur-UWI ‘S’ staat, kan het antibioticum ook gebruikt worden bij de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties, indien dit in de NHG standaard als optie beschreven staat. 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de dienstdoende arts-microbioloog via telefoonnummer 024 365 7556 of de centrale van CWZ via 024 365 7657.