Van buitenpoli naar wijkkliniek

05 juli 2021

CWZ brengt de zorg al jaren steeds meer naar de mensen toe, in samenwerking met zorgpartners. Flexibiliteit speelt hierin een grote rol.

CWZ Waalsprong

bloed

CWZ brengt de zorg al jaren steeds meer naar de mensen toe, in samenwerking met zorgpartners. Flexibiliteit speelt hierin een grote rol. En flexibel zijn de beide buitenpoliklinieken CWZ Waalsprong en CWZ Druten. De schaalgrootte is veel geringer dan het hoofdgebouw en er is een goede samenwerking met huisartsen en andere lokale zorgpartners. Daarmee zijn zij uitermate geschikt om door te ontwikkelen naar wijkklinieken die met hun aanbod nog beter zijn afgestemd op de zorgbehoefte van lokale bewoners.  

Wat willen patiënten?

‘Bij een verandering als deze, is het belangrijk om goed af te stemmen op de omgeving’, zegt voorzitter medische staf Marc Gomes. ‘In verschillende onderzoeken hebben we de omgeving in kaart gebracht. We zien veel jonge gezinnen in de nieuwbouwwijken en ouderen met co-morbiditeit in de meer landelijke gebieden. Dit vraagt om een aanbod dat is afgestemd op de specifieke behoeften van deze groepen. Dat geldt niet alleen voor het zorgaanbod, maar ook voor de manier waarop we dit organiseren. Jonge gezinnen zijn vaak druk. Zij gaan anders met hun tijd om dan ouderen en hun mantelzorgers.’

Zorgpartners

Ook de andere zorgverleners in de omgeving van de poliklinieken worden betrokken. ‘Juist van zorgpartners als huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten vinden we het belangrijk om te horen wat zij nodig hebben. We willen heel graag met hen in gesprek. Door de coronamaatregelen hebben we dat helaas nog niet kunnen regelen, want dit is niet iets dat we via Zoom willen doen.’ Gomes verwacht met de huidige vooruitzichten in het najaar een bijeenkomst te kunnen organiseren.’

One stop shop

Toch zijn de eerste ideeën er al. ‘Twee dingen zijn voor patiënten en verwijzers van belang: een goede toegankelijkheid en korte doorlooptijd’, vertelt Gomes. ‘Dit laatste is de basis voor een thema dat we verder gaan uitwerken: one stop shop. In de wijkklinieken is het gemakkelijker om onderdelen beter op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld omdat artsen niet worden weggeroepen naar de kliniek. Dit heeft simpelweg als gevolg dat spreekuren beter volgens planning verlopen. We plannen de onderzoeken aansluitend, waarna patiënt én huisarts de uitslag direct krijgt. Voor aandoeningen die bij omwonenden vaak voorkomen, gaan we hiermee aan de slag. Patiënten hoeven dan niet naar het hoofdgebouw en kunnen dichtbij worden geholpen. Diep veneuse trombose (trombosebeen, red), is een van de voorbeelden waarover we met verwijzers over in gesprek willen gaan: is zo’n one stop shop voor deze aandoening inderdaad waar zij behoefte aan hebben?’

Digitale agenda

Ook goede toegankelijkheid is een wens. Niet alleen fysiek, het gaat ook om goede informatievoorziening. ‘Digitale zorg gaan we hierin een plek geven’, aldus Gomes. ‘Zodat mensen gemakkelijk bij hun informatie kunnen en begeleiding op afstand mogelijk is. We weten dat mensen enthousiast zijn over de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken voor bloedprikken. Wie bloed moet laten prikken kan dit snel regelen en weet wanneer hij aan de beurt is. Zo voorkomen we onnodige wachttijd ter plekke.’

>>Naar het nieuwsoverzicht