Uitkomsten enquête dienstverlening cardiologie CWZ

22 september 2023

De vakgroep cardiologie CWZ is eind juni gevisiteerd door de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie), in het kader daarvan is er eind maart een enquête uitgezet.

Cardiologie | CWZ Nijmegen

De vakgroep cardiologie CWZ is eind juni gevisiteerd door de NVVC (Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie). In het kader daarvan is er eind maart een enquête uitgezet onder een aantal huisartsen mbt de cardiologische dienstverlening CWZ. De respons was bijzonder hoog, waarvoor onze dank.

Inzetten op verdere verbetering

De resultaten van de enquête zijn inmiddels in kaart gebracht en met de vakgroep cardiologie gedeeld. De vakgroep is zeer dankbaar voor de respons en neemt de uitkomst van de enquête meer dan ter harte en gaat zich de komende periode inzetten op verdere verbetering met betrekking tot capaciteit, communicatie en verslaglegging.