Start teleconsulten bij geriatrie

19 april 2023
Geriatrie | CWZ Nijmegen

 

Verwijzers die contact zoeken met de geriater werden tot nu toe vooral telefonisch te woord gestaan. Gezien de groeiende groep (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie vraagt dit veel van beide partijen en is de verwachting dat de behoefte om te overleggen zal toenemen.

Het teleconsult is bedoeld voor niet urgente vragen. Hierbij kan het gaan om eenvoudige vragen waarbij een kort antwoord volstaat. Daarnaast biedt het teleconsult de mogelijkheid tot het aanvragen van een overlegmoment bij complexere vraagstukken. Dan kan er na voorbereiding een telefonisch overleg worden gepland. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld ondersteuning in diagnostiek en behandeling bij patiënten die niet naar de polikliniek willen komen, inschatten kwetsbaarheid en behandelbeperkingen, medicatiereview en ouderenmishandeling.

Toch telefonisch contact?

Voor spoedeisende vragen blijft geriatrie onveranderd 24/7 telefonisch bereikbaar. Binnen kantooruren kunt u bellen met het secretariaat geriatrie op 024 365 73 19. In avond, nacht of weekend via de algemene telefooncentrale van CWZ.