Start CWZ-liesbreukcentrum in Mill

22 oktober 2015

Start CWZ-liesbreukcentrum in Mill

CWZ Heelkunde verricht ongeveer 500 liesbreukoperaties per jaar. Vanaf 1 november gaan wij onze expertise ook inzetten voor patiënten uit Noordoost Brabant en Noord Limburg.  Vanaf dan biedt CWZ liesbreukbehandeling op twee locaties: in CWZ in Nijmegen en in Sanavisie in Mill.

Zorg dichtbij
Zo vindt voor hen behandeling dichtbij huis plaats in een kleinschalige setting. Uiteraard voeren we de behandeling uit volgens de vertrouwde medische standaard van CWZ. Deze zomer hebben we proefgedraaid in Mill;  de patiënttevredenheid was buitengewoon hoog.
De ingreep duurt 20-30 minuten en de patiënt kan enige uren later weer naar huis. 

Meer informatie:  www.cwz.nl/liesbreuk.