Spoedzorg en HAP: samenwerken & elkaar versterken

07 juni 2023

 

De spoedzorg staat onder druk, een toenemende zorgvraag, verstopping in de acute zorgketen en tekorten op de arbeidsmarkt. Om deze uitdagingen aan te pakken, willen we in Nijmegen de samenwerking tussen spoedzorg CWZ en de huisartsen-spoedpost intensiveren.

Hoe doen we dat dan samen?

Over deze vraag zijn de teams van de spoedzorg CWZ en de huisartsen-spoedpost tijdens een geslaagde kick-off bijeenkomst gaan brainstormen.  Er werden zorgen geuit, kansen benoemd en de bestuurders bevraagd. Zorggroep Treant vertelde over hun ervaringen met intensieve samenwerking. De bijeenkomst werd met improvisatietheater telkens voorzien van een humoristische en kritische noot.

Kennismaken en elkaar inspireren

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst hebben beide teams elkaar beter leren kennen en zijn ze aan de slag gegaan met thema’s als:

  • Hoe kan samenwerken positief bijdragen aan de zorg voor de patiënt?
  • Hoe versterken we elkaar, als we verder kijken dan ons ‘eigen’ werk?
  • Hoe kunnen we slimmer samenwerken, zodat we de werkdruk verminderen en nieuwe kansen kunnen aangrijpen?

Hoe nu verder? Op een ludieke manier hebben beide teams ontdekt hoe de samenwerking tussen de huisartsen-spoedpost en spoedzorg CWZ vorm zou kunnen krijgen. De start is gemaakt, nu is het aan beide partijen om gezamenlijk de invulling en de route te bepalen.