Schouderpatiënten krijgen sneller meest effectieve behandeling

24 maart 2022

Fotobijschrift: Eerstelijns fysiotherapeut tijdens een behandeling voor het Schouder Centrum Nijmegen. Foto FysioNovio.

Sinds een aantal jaren werkt CWZ orthopedie samen met gespecialiseerde eerstelijns schouderfysiotherapeuten binnen het Schouder Centrum Nijmegen (SCN). De samenwerkingspartners willen mensen met schouderklachten beter helpen door zo snel mogelijk de juiste behandeling op de juiste plek te geven.

Snelle interventie is belangrijk bij schouderklachten: hiermee kunnen chronische klachten worden voorkomen. Het eerste contactmoment bij het SCN is daarom met een van de gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten, want in 90% van de gevallen kunnen zij de klachten goed behandelen. Zo worden onnodige onderzoeken, tijdverlies en onnodige kosten voorkomen. Blijkt na het eerste contact dat er meer onderzoek of behandeling door de orthopeed nodig is, dan is de patiënt snel doorverwezen naar CWZ dankzij de samenwerking binnen het SCN.

Zoektocht

Pim Kreutzer, gespecialiseerd fysiotherapeut in Schoudercentrum Nijmegen, licht de rol de fysiotherapeut bij de behandeling toe. ‘Met de kennis van nu is het wat conservatief om iemand met schouderklachten direct naar een orthopeed te verwijzen. Vaak is dat niet nodig en verwijst de orthopeed de patiënt weer terug naar de huisarts. Pas maanden later komt de patiënt dan bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. Die zoektocht is niet nodig. Wij doen het daarom liever andersom.’

Individuele benadering

De gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten maken een inschatting van het probleem met oog voor biomedische, mechanische, psychologische en sociale factoren die mee kunnen spelen in de schouderklachten. ‘We kijken dus ook naar de leefomstandigheden en andere persoonlijke factoren om het probleem in kaart te brengen’, licht Kreutzer toe. ‘Mensen zijn door hun klachten soms bang, maken zich zorgen en durven daardoor minder te bewegen waardoor klachten soms weer verergeren. Deze emoties en cognities kunnen veel invloed hebben op hoe de schouderklachten worden ervaren. Wij kunnen dit herkennen, erkennen en mensen geruststellen. Natuurlijk is iedere schouderpatiënt uniek. Daarom is het belangrijk om in te schatten welke factoren een rol spelen, zodat elke individuele behandeling hierop aansluit.’

95 procent

‘Beoordelen wij dat meer onderzoek nodig is of dat iemand toch beter af is met andere zorg’, vervolgt Kreutzer, ‘dan kunnen we in samenspraak met de huisarts alsnog snel doorsturen naar de orthopeed. Op basis van 650 vóór- en nametingen die we binnen het Schouder Centrum hebben uitgevoerd, weten we dat deze aanpak voor 90% van de patiënten werkt. Zij hebben minder pijn, meer schouderfunctie en zijn meer tevreden over het resultaat.’

Driehoek fysiotherapeut-huisarts-CWZ

Bijkomend voordeel van deze samenwerking is het stevige netwerk tussen eerste- en tweedelijnszorg dat erdoor ontstaat. Op dit moment zijn er 28 fysiotherapeuten in de regio Nijmegen geschoold in de werkwijze van het Schouder Centrum Nijmegen. Zij zijn gespecialiseerd in schouderklachten en aangesloten bij het Schouder Centrum. Ongeveer een jaar geleden is de samenwerking uitgebreid door 20 huisartsen te informeren over de werkwijze van het SCN, de voordelen die het Schoudercentrum voor patiënten heeft én hoe het huisartsen kan ontzorgen. Eind maart is scholing voor een tweede groep van 20 huisartsen gepland. 

Huisarts

Gerco Lokate, huisarts Medisch Centrum Oud-West en ambassadeur van het centrum licht de rol van de huisartsen toe: ‘Huisartsen zijn snel geneigd om te verwijzen naar een orthopeed. We denken vaak aan een ontsteking of peesproblematiek. Maar in veel gevallen is gespecialiseerde schouderfysiotherapie de beste oplossing. Patiënten zijn daardoor eerder op de plek waar ze de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Bovendien wordt het spreekuur in de tweede lijn nu efficiënter benut voor echt alarmerende gevallen.’

Meer informatie: www.schoudercentrumnijmegen.nl.
Het Schouder Centrum Nijmegen wordt gesubsidieerd door Versterking eerstelijnszorg Nederland en ZonMW.

----
Fotobijschrift: Eerstelijns fysiotherapeut tijdens een behandeling voor het Schouder Centrum Nijmegen. (Foto: FysioNovio)