Regionale afspraken bij EHH-presentatiestops

21 juni 2024

Zorgpartners van de Acute Zorgregio Oost hebben onlangs afspraken gemaakt over de opvang van patiënten voor eerste harthulp wanneer de eerste harthulp afdeling in een ziekenhuis vol ligt.

Patiënt krijgt onderzoek op eerste harthulp CWZ

Zorgpartners van de Acute Zorgregio Oost hebben onlangs afspraken gemaakt over de opvang van patiënten voor eerste harthulp wanneer de eerste harthulp afdeling in een ziekenhuis vol ligt. (EHH)-prestentatiestops (=EHH-VOL). De werkafspraken zijn vastgesteld door de betrokken ziekenhuizen, huisartsenorganisaties en de regionale ambulancediensten. Met de afspraken willen zij de regionale samenwerking vergroten. Zo kunnen ze de beschikbaarheid en veiligheid van de acute cardiologische zorg binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost garanderen, doordat er geen kostbare tijd verloren gaat met het zoeken naar een beschikbare plek.

De zorgpartners hebben de volgende afspraken gemaakt

  • Alle betrokken ziekenhuizen geven via het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) inzicht in de beschikbaarheid op de eigen eerste harthulp.
  • -Heeft een ziekenhuis geen plek, dan kan het ziekenhuis in het LPZ zien waar nog wel een EHH-plek beschikbaar is en dit direct doorgeven aan de verwijzer.
  • Het ziekenhuis dat een EHH-plek beschikbaar heeft,moet een aangemelde patiënt ook ontvangen.
  • De meldkamer van de ambulancezorg ziet in het LPZ waar plek is en kan direct naar het juiste ziekenhuis rijden. Zo wordt onnodig vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen voorkomen.

Samenwerking cardiologie en huisartsen

Vanuit NEO en CWZ is een werkgroep samengesteld, die zich richt op het verbeteren van de cardiologische dienstverlening aan en  samenwerking met de huisartsen. Via diverse kanalen zullen we u periodiek informeren over de voortgang van deze werkgroep en de gemaakte afspraken.