Project katheterwissel kreeg een herkansing

01 maart 2021

Jaarlijks kwamen zo’n 400 patiënten elke 6 tot 12 weken naar de polikliniek urologie van CWZ om hun katheter te laten wisselen door de doktersassistente. Was het ziekenhuis dan wel de juiste plek voor deze handeling?

Wachtkamer polikliniek urologie | CWZ Nijmegen

Jaarlijks kwamen zo’n 400 patiënten elke 6 tot 12 weken naar de polikliniek urologie van CWZ om hun katheter te laten wisselen door de doktersassistente. Dat waren jaarlijks 1200 katheterwissels bij patiënten die vaak niet (meer) onder behandeling van de uroloog waren. Was het ziekenhuis dan wel de juiste plek voor deze handeling? Hoe pak je zo’n verschuiving van zorg aan? Afdelingshoofd Linda van Munster geeft tips over wat werkt én wat niet werkt. 

Vijf tips voor een goede start van een transmuraal project:

1. Bepaal wat de juiste plek is

De meeste patiënten die voor een katheterwissel kwamen, zijn ook onder behandeling van de huisarts. Daarom leek de huisarts in eerste instantie de meest logische plek voor de wissel. 'Dat werd geen succes.', zegt Linda. 'Huisartspraktijken hebben hiermee soms weinig ervaring en dan is het wisselen van een katheter best lastig. Bovendien hadden we hen onvoldoende meegenomen in het proces, waardoor zij het niet goed hadden ingeregeld. De huisarts bleek niet de juiste plek voor deze zorg.

2. Ga voor een herkansing

Dat was 8 jaar geleden. De patiënten kwamen weer terug op de polikliniek en de polimedewerkers vervingen weer alle katheters. ‘Door de eerdere ervaringen, geloofden ook wij dat het te moeilijk zou zijn om deze handeling op een andere plek dan in het ziekenhuis uit te voeren’, zegt Linda. ‘Tot we de tip kregen om contact te zoeken met de thuiszorg.’

3. Betrek de zorgpartners

Om een goede start te maken, werd in samenwerking met het Transferpunt van het CWZ een aantal grotere thuiszorgorganisaties uitgenodigd voor een minisymposium. ‘Daar kwamen veel thuiszorgmedewerkers op af’, vertelt Linda. ‘We hebben scholing gegeven en afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat de polikliniek het eerste jaar laagdrempelig bereikbaar zou zijn bij vragen en problemen. En dat patiënten bij wie het écht niet ging, terug konden komen naar de poli. Nu ging het goed. Thuiszorgmedewerkers weten ons te vinden bij vragen.’

4. Betrek de patiënten

Vooral de patiënten die al langere tijd naar de poli kwamen, hadden aanvankelijk weerstand tegen de verandering. Het ging tot goed zo? Had thuiszorg wel voldoende ervaring hierin? ‘We legden hen uit dat de thuiszorgmedewerkers goed geschoold waren en dat de wissel thuis ook voordelen biedt’, zegt Linda. ‘Ook de artsen pakten hun rol en bespraken met hun patiënten dat de thuiszorgmedewerker de katheter zou gaan vervangen. En we bewogen mee met de bezwaren: patiënten konden terugkomen als het niet zou gaan. Dit werkte. Ook de coronatijd heeft eraan bijgedragen dat patiënten er meer aan zijn gewend dat ze niet altijd naar het ziekenhuis hoeven komen.’

5. Maak gebruik van de tijd die vrijkomt

De verschuiving van de zorg geeft weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De doktersassistenten die de katheters verwisselden, verwijderen nu een nieuw soort katheter dat de urinetoevoer van de nier naar de blaas regelt. Deze nieuwe katheter vervangt een eerdere variant die alleen in de scopiekamer en door een arts verwijderd kon worden. Door de nieuwe werkwijze is de scopiekamer en de arts nu vaker beschikbaar voor andere onderzoeken, wat weer een gunstig effect heeft op de wachtlijsten. En de doktersassistenten zijn blij met deze nieuwe taak.

Meer weten? Neem contact op met Linda van Munster l.v.munster@verwijder-dit.cwz.nl.

>> Naar het overzicht nieuws voor zorgpartners