Post-COVID zorg regio Nijmegen naar eerste lijn

07 juli 2022
Post-covid zorg | CWZ Nijmegen

Mensen die ná COVID nog steeds klachten houden, kwamen tot voor kort naar de nazorgpoli’s van CWZ of het Radboudumc. Daar werden ze soms fysiek en in CWZ ook via een app begeleid. Deze werkwijze is onlangs veranderd. Uit onderzoek blijkt dat het ziekenhuis niet de juiste plek is voor deze mensen. Een andere aanpak is succesvoller.

Uit onderzoek is gebleken dat 95% (*) van de patiënten die na COVID klachten houden, géén longschade heeft. Vaak werden zij voor herstel daarom al verwezen naar zorgprofessionals buiten het ziekenhuis, omdat het ziekenhuis niet de juiste plek is voor hun behandeling.

Behandeling op maat

Deze werkwijze is nu ondergebracht in een officiële aanpak. Wie na twee maanden nog steeds klachten heeft, word door de huisarts verwezen naar het ‘zorgpad post-COVID. Deze mensen krijgen een casemanager die de klachten uitgebreid in kaart brengt en daarna de meest passende behandeling inzet en coördineert. Vaak gebeurt dit door verschillende professionals, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of psycholoog, afhankelijk van de klachten. Samen met deze professionals gaan de patiënten werken aan verbetering van hun gezondheid en belastbaarheid.

Behandeling dichtbij huis

‘Patiënten hebben veel behoefte aan erkenning en uitleg, maar zeker ook aan begeleiding tijdens herstel waarin zorgverleners goed met elkaar samenwerken’, zegt CWZ-longarts Jürgen Hölters. ‘Het grote voordeel van deze nieuwe samenwerking is dat patiënten sneller de juiste behandeling voor hun klachten krijgen dichtbij huis. Ze hoeven niet meer onnodig naar het ziekenhuis te komen of hun gegevens in een app in te vullen. Uit eerdere resultaten met deze aanpak blijkt dat de klachten na een half jaar zijn verdwenen bij 80% van de mensen. Na een jaar is dat bij 90%.’

Behandeling in hele regio

Dit zorgpad ‘post-COVID’ is ontwikkeld door CWZ, Radboudumc, huisartsen en fysiotherapeuten in de regio Nijmegen. Het wordt de nieuwe behandeling voor alle mensen met langdurige klachten na COVID in de regio Nijmegen. De behandeling is ook bedoeld voor mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met COVID.

(*) Bij de patiënten die na COVID wel longschade hebben, komt dit vaak door onderliggende aandoeningen zoals astma of COPD. Deze patiënten zijn of komen voor deze aandoeningen vaak al bij een longarts in het ziekenhuis.