Patiëntportaal MijnCWZ: al ruim 230.000 keer geraadpleegd

28 november 2019

Dit en meer cijfers laten zien dat het patiëntportaal voldoet aan een behoefte.

Illustratie patiëntportaal MijnCWZ | CWZ Nijmegen

Ruim 235.000 keer hebben patiënten dit jaar hun gegevens online ingezien. Dit en meer cijfers laten zien dat het online patiëntportaal MijnCWZ voldoet aan een behoefte. Sinds ruim anderhalf jaar kunnen patiënten hun medische gegevens inzien via het portaal.

3 keer per maand

‘Bijna de helft van de patiënten logt tegenwoordig in via het portaal en zij doen dat gemiddeld 3 keer per maand’, vertelt Marjolein de Grunt, projectleider van MijnCWZ. ‘Dat is een geweldige score. Mensen bekijken het vaakst hun afspraken. Maar ze lezen ook graag de behandelverslagen na een ziekenhuisafspraak. Ze houden via allerlei (lab)uitslagen in de gaten hoe het met hen gaat.’

Hoe weten mensen dat MijnCWZ er is?

‘De meeste mensen kennen MijnCWZ via de folders die ze in het ziekenhuis krijgen en via de website. Maar ook veel mensen horen erover via hun zorgverlener. Als nog meer zorgverleners hun patiënten hierop wijzen, dan helpt dat mensen om de weg naar hun eigen online dossier te vinden’, zegt Marjolein.

Realtime

'Vaak moet je een of twee weken wachten op de uitslag, terwijl je het in MijnCWZ al na een paar dagen kunt zien”, horen we vaak terug, zegt Marjolein. ‘Dat is een van de sterke kanten van MijnCWZ: we hebben in ons ziekenhuis de keuze gemaakt om de gegevens in het portaal te zetten zodra ze beschikbaar zijn. Dat waarderen mensen, weten we uit eigen en landelijk onderzoek. Tijdens het consult kan de arts dan al sneller ingaan op behandelmogelijkheden. Vaak is bij het onderzoek al besproken wat mogelijke uitslagen kunnen zijn en wat dit betekent voor het vervolg. En wie de gegevens pas wil zien tijdens de afspraak met de arts, hoeft deze niet te bekijken. Ook dat is prima.’

Nieuwe ontwikkelingen

'We zien dat steeds meer specialismen gebruik maken van de mogelijkheden’, zegt Isabelle Schotman, applicatiecoördinator bij de afdeling medische informatie technologie. ‘Bij KNO, dermatologie en sportgeneeskunde kunnen mensen online een afspraak maken. Zo kunnen patiënten meer dingen zelf regelen, zoals bijvoorbeeld hun persoonlijke gegevens controleren en in MijnCWZ aanpassen.Sinds kort kunnen ouders van kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdeling ook het verpleegkundig dossier inzien. Zo weten ze meteen of hun kind de afgelopen nacht goed heeft geslapen.’ Nog meer nieuws: relevante folders staan in het dossier. Daardoor heeft iemand altijd de meest up-to-date folder. En er is een ‘kijksluiter’ toegevoegd: informatie over een medicijn toegankelijk weergegeven als video. ‘De komende tijd willen we afspraakbrieven zoveel mogelijk digitaal gaan versturen. In CWZ versturen we er 300.000 per jaar. Dat gaat dus ook heel veel papier schelen’, besluit Isabelle.

Ambitie betrokken patiënt

Het patiëntportaal is een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.