Patiëntenlogistiek in CWZ tijdens COVID-19: wendbaarheid door integraliteit

07 juli 2021

CWZ is in staat gebleken om de tweede golf aan coronapatiënten adequaat op te vangen en daarbij de impact op de reguliere zorg tot een minimum te beperken.

patiëntenlogistiek | CWZ Nijmegen

Vanwege de installatie van Dennis Moeke als HAN-lector van het lectoraat Logistiek & Allianties is CWZ gevraagd om samen met hem een artikel te schrijven voor de speciale editie van het blad “de Logistiek+”, over de patiënten logistiek ten tijde van de corona pandemie. In dit artikel gaan we verder in op zaken die wij als CWZ geregeld hebben en waardoor wij ondanks de corona pandemie toch veel reguliere zorg hebben kunnen verlenen.

Wendbaarheid
Dennis Moeke legt uit: 'De coronapandemie heeft laten zien dat de wendbaarheid van de bestaande ziekenhuis-systemen beperkt is. Ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft te maken gehad met een grote (en sterk fluctuerende) toestroom van coronapatiënten. Desondanks is CWZ in staat gebleken om de tweede golf aan coronapatiënten adequaat op te vangen en daarbij de impact op de reguliere zorg tot een minimum te beperken. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de wijze waarop de patiëntenlogistiek is ingericht binnen het CWZ en hoe deze heeft bijgedragen aan de getoonde wendbaarheid tijdens de tweede coronagolf.

>>>Naar de publicatie