Patiënten op de hoogte bij BRMO

16 februari 2023

 

Vanaf 10 oktober 2022 is de afdeling infectiepreventie gestart met het project BRMO casemanagement. Het BRMO-casemanagement zorgt ervoor dat alle patiënten, waarbij voor het eerst een BRMO is gevonden in een kweek uitgevoerd in CWZ, actief geïnformeerd worden door de medewerkers van infectiepreventie.

Actuele werkwijze

Vanaf eind 2022 is bij een kweekuitslag waarbij een BRMO is gevonden een extra tekst toegevoegd met daarbij de expliciete vermelding dat er een BRMO is gevonden inclusief een verwijzing naar de website van Gain. Daardoor wordt de aanvrager extra geattendeerd op deze uitslag. Volgens eerder gemaakte afspraken met een selecte groep huisartsen, wordt de patiënt binnen 10 werkdagen door de huisarts/behandelend arts/specialist op de hoogte gebracht van de BRMO bevinding. Ook wordt dan kort aangegeven dat de afdeling infectiepreventie contact opneemt met de cliënt voor verder informatie tenzij dit niet op prijs wordt gesteld. Dit wordt dan doorgeven aan de afdeling infectiepreventie.

Actief informeren en beantwoorden van vragen

Na het mededelen van de gevonden BRMO-uitslag in de kweek door de huisarts, behandelend arts of specialist, krijgt de patiënt informatie opgestuurd door afdeling infectiepreventie. Na ongeveer twee weken is er de mogelijkheid voor patiënten om telefonisch vragen te stellen. Tot 10 januari 2023 zijn er op deze manier ruim 80 patiënten op de hoogte gebracht. Het actief informeren en beantwoorden van vragen wordt door patiënten als zeer waardevol ervaren.

Dit project is tot stand gekomen naar aanleiding van de in 2016 gestarte landelijke campagne regionale aanpak antibioticaresistentie(ABR). Dit omdat er veel resistente bacteriën voorkomen in onze samenleving zoals in voeding, milieu, dieren en de gezondheidszorg. In de regio waar Nijmegen en omstreken onder vallen is het Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (GAIN) opgericht.