Nieuwe mogelijkheden voor teleconsultatie

13 mei 2019

Huisartsen kunnen nu voor meer vakgebieden een specialist van CWZ raadplegen via teleconsultatie in ZorgDomein.

huisarts

Huisartsen in Nijmegen en omstreken hebben goede ervaringen met consultatie van de specialist via ZorgDomein voor vragen op het gebied van dermatologie, nefrologie en diabetologie. Vanwege het succes van met name dermatologie en nefrologie hebben wij in 2016 in een pilot onderzocht of dit ook toegepast kan worden voor de aandoeningen lumboradiculair syndroom, knieklachten en schildklierziekten. Voor de laatste twee bleek dit succesvol.

Deze teleconsultaties maken het de huisarts mogelijk om de patiënt, zonder verwijzing maar met ondersteuning van een specialist, in de eerste lijn te begeleiden/behandelen. Daarmee blijft de polikliniek beter toegankelijk voor tweedelijns problematiek en krijgt de patiënt zorg dichtbij huis. Daarnaast wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken omdat het een eerstelijns verrichting is.

Inmiddels hebben een aantal specialismen aangegeven dat zij ook op deze wijze de huisarts zouden willen ondersteunen. Dit betekent dat ons aanbod voor teleconsultatie er als volgt uitziet.

Nieuw
• Infectieziekten: vragen over hepatitis B en C, Q-koorts en MRSA
• Orthopedie: vragen over gewrichtsklachten
• KNO: vragen over gehoorverlies en duizeligheid
• Gynaecologie en verloskunde: algemene vragen
• Urologie: vragen over urineweginfecties bij vrouwen en LUTS-klachten

Bestaand
• Dermatologie
• Nefrologie
• Diabetologie
• Longziekten: vragen over spirometrie
• Cardiologie: vragen over ECG

Teleconsulten worden in principe binnen 3 werkdagen door de specialist beantwoord.

Vergoeding
De huisarts kan een teleconsult declareren bij de verzekeraar. Het tarief bedraagt €44,94.

NB: Teleconsult dermatologie is een M&I-verrichting en kan als zodanig worden gedeclareerd. Teleconsult longziekten en diabetologie kunnen niet gedeclareerd worden, wanneer de patiënt deel uitmaakt van de ketenzorg.

Declaratie van deze nieuwe teleconsulten is voorlopig alleen mogelijk voor huisartsen die aangesloten zijn bij de zorggroepen OCE Nijmegen en Stielo. Bij gebleken succes zullen alle regionale huisartsen de mogelijkheid krijgen om een teleconsult in rekening te brengen bij de zorgverzekeraars. Huisartsen aangesloten bij OCE Nijmegen en Stielo krijgen van VGZ en CZ een “Addendum Zorgvernieuwing” (behorend bij de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019) toegestuurd. Declaratie van een teleconsult is mogelijk wanneer dit addendum getekend retour is bij de zorgverzekeraar.

Leereffect teleconsultatie
Om het leereffect van teleconsultatie te vergroten gaan we bijscholingen, feedbacksessies en/of spiegelbijeenkomsten organiseren. Wanneer bekend is hoe we dit gaan invullen, ontvangt u daarover bericht.

Een instructiefilm voor het gebruik van teleconsultatie kunt u vinden via deze link https://vimeo.com/162502821.

Evaluatie
Eind 2019 vindt een evaluatie van het project plaats. Zo nodig of gewenst zullen de mogelijkheden van teleconsultatie worden bijgesteld en/of verbreedt. Wij hopen door teleconsultatie onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen. Dit biedt gemak en kostenbesparing voor de patiënt en levert een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om de kosten in de zorg te beperken.