Landelijke vergelijking van ziekenhuizen weerspiegelt financiële situatie CWZ in 2018

08 oktober 2019

Vandaag 8 oktober verscheen de ‘financiële stresstest’ van accountantskantoor BDO Accountants & Adviseurs. Hierin wordt de financiële situatie van ziekenhuizen onderling vergeleken over het jaar 2018. In dat jaar boekte CWZ - zoals was verwacht - een verlies van 1,7 miljoen euro, grotendeels als gevolg van de aanschaf en invoering van het elektronisch patiëntendossier.

Hoofdgebouw CWZ Nijmegen

Vandaag 8 oktober verscheen de ‘financiële stresstest’ van accountantskantoor BDO Accountants & Adviseurs. Hierin wordt de financiële situatie van ziekenhuizen onderling vergeleken over het jaar 2018. In dat jaar boekte CWZ een verlies van 1,7 miljoen euro, grotendeels als gevolg van de aanschaf en invoering van het elektronisch patiëntendossier.

‘Voor de raad van bestuur was bekend dat 2017 en 2018 financieel zware jaren zouden zijn’, zegt bestuurder Gosse van der Veen. Dit lichtte hij begin juni al toe bij het verschijnen van de jaarrekening over 2018. ‘Zoals gezegd drukte de aanschaf en invoering van het epd flink op de begroting in deze twee jaren. In de meerjarenbegroting is dit verlies ook voorzien. CWZ heeft voldoende eigen vermogen om dit verlies te dragen. Tegelijk zien we ook dat het verlies iets gunstiger uitvalt dan oorspronkelijk becijferd.’ 

Hoewel het verlies van 2018 was voorzien, was het ook nodig om maatregelen te nemen. ‘In 2018 zijn we gestart met de invoering van ons doelmatigheidsprogramma en ook in 2019 hebben we flink wat maatregelen genomen. We kiezen voor efficiëntere zorgprocessen. We sluiten beter aan bij het ritme van de patiënten. Zonder onnodig wachten en met ‘stops’ die goed op elkaar aansluiten. We hebben de zorg nu bijvoorbeeld zodanig ingericht dat ontslag van patiënten zoveel mogelijk in de ochtend plaatsvindt. Dat voorkomt dat mensen onnodig liggen te wachten op uitslagen, hun ontslagpapieren of medicatie-instructies. Alles wordt vooraf netjes klaargemaakt en de patiënt kan naar huis op een vooraf afgesproken datum en tijdstip. Voordeel voor patiënten en CWZ is dat de piekdrukte op de verpleegafdelingen afneemt en we met minder verpleegkundigen de zorg kunnen leveren.
Met deze veranderingen zetten we in op meer waardegerichte zorg en ook op verlagen van de kosten. Voor 2019 verwachten we dan ook een positief resultaat. Dit baseren we op de inzichten in het verloop van kosten en opbrengsten en op de positieve resultaten van het doelmatigheidsprogramma. Voor de komende jaren voorzien we geen nieuwe ontslagrondes.’

‘Op dit moment zijn veel mensen druk bezig met de veranderingen, waarin we ook werken aan voorzieningen die de druk op verpleegafdelingen moeten doen afnemen. Er zijn veranderingen nodig om de zorg anders te kunnen organiseren, op een manier die beter past bij de vraag en bij de mogelijkheden die we hebben, personeel en financieel. Maar de zorg anders organiseren kost tijd, zoals ook BDO aangeeft in het rapport. Tegelijk constateert BDO ook dat het landelijk nodig is om de zorg anders te organiseren. CWZ heeft de eerste stappen al gezet en meer ziekenhuizen zullen hier ook mee aan de slag moeten, willen we de ziekenhuiszorg in Nederland toekomstbestendig maken en houden’, aldus Gosse van der Veen.