Klinische farmacie ondersteunt zorgpartners bij vaccineren tegen COVID-19

25 maart 2021
Klinische farmacie | CWZ Nijmegen

De afdeling klinische farmacie van CWZ is betrokken bij het vaccineren van CWZ medewerkers, huisartsen, bewoners van zorginstellingen in de regio en patiënten uit risicogroepen. Niet alle instellingen en woongroepen in de regio hebben de faciliteiten om grote hoeveelheden flacons met het vaccin onder de juiste omstandigheden te bewaren en klaar te maken voor gebruik. Klinische farmacie ondersteunt bij de opslag, het transport en het ‘voor toediening gereed maken’ van de spuiten uit flacons van de verschillende COVID-19 vaccins.  

Het eerste vaccinatietraject betrof onze CWZ collega’s in de (acute) COVID zorg. Klinische farmacie heeft de opslag en de bereiding (‘het bereiden en optrekken van spuiten’) gefaciliteerd. Er zijn inmiddels 540 CWZ medewerkers gevaccineerd.

Klinische farmacie is verantwoordelijk voor de geneesmiddelvoorziening en de farmaceutische patiëntenzorg van verschillende verpleeghuizen en zorginstellingen in de regio. Ook door hen is gebruik gemaakt van de ervaring en expertise van CWZ rondom logistiek en bereiden van bijna 2000 COVID-19 vaccins. Caroline Seeling, senior apothekersassistent: ‘Het was een hele klus om dit allemaal in korte tijd te regelen voor onze zorgpartners. Wij zijn trots dat we als afdeling ons steentje hebben bijgedragen aan deze grote logistieke uitdaging. Heel mooi om te zien hoe alle betrokkenen snel met elkaar geschakeld hebben’.

Werkzaamheid waarborgen

De huisartsen hebben vanuit de huisartsenpost (HAP) in CWZ gezorgd voor hun eigen vaccinatie en tevens voor de vaccinatie van een deel van de bewoners van kleine woonvormen in de regio. De verschillende vaccins die zij gebruiken moeten onder de juiste condities worden bewaard. Er moet in een zogenaamde ‘koude keten’ worden voorzien om de werkzaamheid van het vaccin te kunnen waarborgen. Ook deze vaccinatietrajecten zijn door klinische farmacie van CWZ ondersteund.

Volgende ronde: patiënten uit risicogroepen

‘Nu maken wij ons, samen met de CWZ organisatie, op voor de volgende vaccinatierondes. Volgende week zullen er in het CWZ patiënten uit risicogroepen worden gevaccineerd. Hierbij gaat het om bijna 1000 vaccinaties die toegediend gaan worden op de dialyseafdeling en op de HAP. Wij zijn blij dat we onze medewerking kunnen verlenen en zo kunnen bijdragen aan het terugdringen van de pandemie.’, aldus Angelique Tummers, senior apothekersassistent.