Ketenzorg SEH: ‘Ik ben altijd een beetje trots als het weer is gelukt’

05 juli 2021

De spoedeisende hulp is een belangrijke poort van de zorg. Mensen die aankloppen hebben medische zorg nodig, maar soms ligt de nood ergens anders.

SEH spoedeisende hulp | CWZ Nijmegen

De spoedeisende hulp is een belangrijke poort van de zorg. Mensen die aankloppen hebben medische zorg nodig, maar soms ligt de nood ergens anders. De vraag lijkt op het eerste gezicht medisch, maar blijkt na diagnostiek een andere zorgvraag. In dat geval ligt de oplossing ook elders. Transferverpleegkundigen op de spoedeisende hulp gaan dan meteen aan de slag. Verschillende partners in de samenwerking vertellen waarom zij blij zijn met deze vorm van ketenzorg.

Over welke situaties hebben we het?

‘Een alleen wonende oudere is gevallen en vreest dat zijn heup is gebroken’, zegt CWZ-transferverpleegkundige Dorien Bruin. ‘Na onderzoek blijkt de heup alleen gekneusd. Medische hulp is dan niet nodig, dus opname in het ziekenhuis is geen optie. Maar terug naar huis kan ook niet. De oudere is minder mobiel en kan daardoor een tijd niet voor zichzelf zorgen. Dan gaan we op zoek naar een plek waar de oudere niet alleen de zorg krijgt die nodig is, maar ook de hulp om weer mobiel te worden. Voor dit soort situaties is het traject ketenzorg spoedeisende hulp ingericht.’

Specialist Ouderengeneeskunde Sandra Nieuwenhuis (ZZG Herstelcentrum)

Met zorgorganisaties in de regio zijn goede afspraken gemaakt waardoor een ketenzorgtraject mogelijk is als iemand met deze problematiek zich meldt op de spoedeisende hulp. Er is duidelijk wie in aanmerking komt en wie niet. Zorgorganisaties houden plekken vrij voor deze mensen, bijvoorbeeld in het Herstelcentrum van ZZG zorggroep, Kalorama en Zorggroep Maas & Waal. ‘Het is een hele mooie samenwerking’, zegt Sandra Nieuwenhuis. ‘Als een huisarts mij belt om een plek voor een oudere met veel pijn aan de heup, dan is nog niet duidelijk of die heup daadwerkelijk gebroken is of niet. Door de ketenafspraken is de drempel veel lager om iemand voor onderzoek in te sturen naar de spoedeisende hulp. Want is er geen fractuur, dan kan ik alvast een plekje vrijhouden voor deze persoon. Ook de spoedeisende hulp weet dat de patiënt voor vervolgzorg altijd goed terechtkomt als er inderdaad geen medische zorg nodig is. En het allerbelangrijkste: de oudere zelf krijgt de juiste zorg op de juiste plek.’

Spoedeisende hulparts Brigitte van de Kerkhof (CWZ)

Ook Brigitte van de Kerkhof vindt deze samenwerking een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek. ‘En het is niet alleen het beste voor de patiënt. Door deze afspraken kan ik laagdrempelig een transferverpleegkundige erbij halen als een somatische oorzaak is uitgesloten. Voorheen werd een patiënt dan toch opgenomen omdat hij niet naar huis kon. Of was ik zelf een hele tijd aan het bellen om een plekje in een herstelcentrum of verpleeghuis te vinden. Nu kan ik meer tijd besteden aan het leveren van spoedeisende zorg als SEH-arts.’

Transferverpleegkundige en tevens weekend-, avond- en nachthoofd Dorien Bruin (CWZ)

Dorien Bruin zou zelf graag nog dichterbij de spoedeisende hulp willen werken. ‘Het zou nog mooier zijn als er een transferverpleegkundige standaard op de spoedeisende hulp aanwezig is. Zeker aan het einde van de dag als huisartsen patiënten insturen na hun visiteronde. Dan kunnen we de spoedeisende hulp veel werk uit handen nemen.’

‘Komt het verzoek om een herstelplek overdag, dan wordt via BCI (bureau crisistoewijzing) van de Zorgcentrale van ZZG zorggroep een plek geregeld. Dat werkt heel goed, want dan weten wij dat er een geschikte plek voor iemand komt. Voor de patiënt is het heel fijn dat hij snel – meestal dezelfde dag - de juiste zorg krijgt op de juiste plek en niet eerst onnodig in het ziekenhuis terechtkomt.

‘Meldt een patiënt zich in de avond, nacht en weekenden, dan is er geen transferverpleegkundige en gaat het weekend-, avond- en nachthoofd aan de slag. De afspraak is dat we een patiënt dan één nacht opnemen met een sociale indicatie, maar we weten dat hij de eerstvolgende werkdag op de juiste plek terecht kan. Het is zo fijn dat iedereen zo goed samenwerkt. Niet alleen tussen de verschillende organisaties, maar ook binnen CWZ. Je geeft toch een visitekaartje af aan de collega-zorgorganisaties. Daarom ben ik altijd wel een beetje trots als ik het weer heb kunnen regelen.’

>>Naar het nieuwsoverzicht

Ketenzorg spoedeisende hulp

Waarom? De juiste zorg op de juiste plek bieden aan kwetsbare patiënten die na diagnose en eerste behandeling op de SEH geen opname nodig hebben, maar ook niet naar huis kunnen.

Hoe? Door samenwerking met ketenzorgpartners zijn er herstelplekken beschikbaar voor deze groep patiënten. Overdag bemiddelt Bureau Crisistoewijzing (BCI) van de ZZG Zorgcentrale na contact met de CWZ transferverpleegkundige. In de avond, nacht en weekenden zorg het weekend-, avond- en nachthoofd voor uitvoering van het ketenzorgproces.

Wie? CWZ spoedeisende hulp, CWZ transferpunt, CWZ avond-/nachthoofden, ZZG zorggroep, Kalorama, Zorggroep Maas & Waal, Zinzia Bemmel, BCI.

Status? Sinds 2019 gestart met transferverpleegkundigen, sinds 2020 ook met weekend-, avond- en nachthoofden.

Contact: Dorien Bruin d.bruin@verwijder-dit.cwz.nl