Dankzij samenwerking snel wondzorgproducten in huis

05 juli 2021

Een initiatief van samenwerkende regionale apotheken: met een gestandaardiseerd assortiment aan wondzorgproducten inkoopvoordelen behalen en het eigen distributienetwerk gebruiken voor snelle levering aan patiënten.

Wondzorg ATC | CWZ Nijmegen

Het initiatief kwam van de samenwerkende regionale apotheken: met een gestandaardiseerd assortiment aan wondzorgproducten inkoopvoordelen behalen en het eigen distributienetwerk gebruiken voor snelle levering aan patiënten. CWZ haakte aan, net als ZZG zorggroep en de dienstapotheek. Het Apothekers Thuiszorg Centrum (ATC) dat in CWZ huist speelt een centrale rol.

‘Het ATC vervult dit jaar al 30 jaar de schakel tussen eerste en tweede lijn als het gaat om medicatie’, vertelt coördinator Sharon Linskens. ‘Wij zijn een samenwerkingsverband tussen CWZ en openbare apotheken in het Rijk van Nijmegen en zorgen ervoor dat patiënten ná hun opname snel de juiste medicatie van hun eigen apotheek krijgen. Vanuit die rol hebben we goede relaties met apotheken, thuiszorgorganisaties en huisartsen. Het lag voor de hand dat we deze ook zouden spelen binnen Wondzorg Nijmegen.’

Voordat Wondzorg Nijmegen operationeel was, zijn belangrijke stappen gezet:

  1. Er is overeenstemming bereikt over de werkwijze. Sharon Linskens: ‘Met de lokale apotheken zijn we in gesprek gegaan over de manier van leveren bijvoorbeeld, centraal of via de eigen apotheek. Er is gekozen voor dit laatste. Ook was het belangrijk om interne medewerking te krijgen in CWZ. Sommige afdelingen hebben zelf al afspraken lopen met leveranciers. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer patiënten kunnen profiteren van de snelle levering via de lokale apotheken. Dat is de kracht van de benadering van de levering van wondzorgmiddelen als onderdeel van de zorgketen.’
  2. Het assortiment is samengesteld. ‘Samen met onder meer de wondzorgverpleegkundigen van CWZ, wondverpleegkundigen van ZZG zorggroep en de apothekers hebben we het assortiment samengesteld. Hierbij hebben we ook gekeken of alle producten binnen de verzekerde zorg vielen en er zijn afspraken gemaakt met leveranciers.’
  3. Praktische zaken zijn aangepakt. ‘Belangrijk was de inrichting van het elektronisch patiëntendossier, zodat afdelingen de bestelling voor hun patiënt gemakkelijk konden invoeren. Maar we liepen ook tegen andere heel praktische vragen aan, zoals de keuze van het emailadres: met uitgang cwz.nl zoals het ATC gebruikt of een ander.’

Succesfactoren?

‘Prettig is het gedeeld eigenaarschap. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn rol en pakt die op. Of het nu gaat over het samenstellen van het assortiment, regelen van het financiële deel of de communicatie.’

Leerpunten?

‘Hoewel iedereen snel wilde starten, hebben sommige processen wat meer tijd nodig’, kijkt Sharon terug. ‘Zo is er soms wat meer maatwerk nodig. Gaandeweg merkten we dat het ziekenhuis meer soorten wondzorgproducten nodig heeft, omdat hier complexere wondzorg plaatsvindt dan in de thuissituatie.’ 

Hoe loopt het nu?

‘Sinds twee maanden zijn we goed op stoom’, zegt Sharon. ‘In februari is CWZ gestart en in maart ZZG zorggroep. Het was mooi om te zien hoe snel de collega’s bij ZZG zorggroep alles hebben opgepakt. De lijnen zijn kort en zij hebben een heel duidelijk formulier ontwikkeld. De samenwerking met de andere partijen verloopt overigens ook goed. We hebben elkaars mobiele nummers, dus kunnen snel schakelen als dat nodig is. In de maand mei hadden we al 200 aanvragen, dat zijn er elke dag tien. Het is de bedoeling dat ook de huisartsen gaan aansluiten, dan verwacht ik dat de aanvragen gaan verdubbelen.’

>>Naar het nieuwsoverzicht

Wat is wondzorg Nijmegen?

Waarom? Snelle en zekere levering (ook spoed en weekend) van verzekerde wondzorgproducten in de eerste lijn mogelijk maken door samenwerking.

Hoe? Voorschrijver kiest uit assortiment en stuurt bestelling naar Wondzorg Nijmegen (ATC). Wondzorg Nijmegen benadert lokale apotheek of dienstapotheek. Deze levert wondzorgmateriaal aan patiënt, indien nodig thuis.

Wie? CWZ, ATC, ZZG zorggroep en Farmazorg.

Status? Gestart op 1 februari 2021 in CWZ, 1 maart ZZG zorggroep aangesloten, met huisartsen wordt gesproken. Voornemen tot uitbreiding met o.m. incontinentiemateriaal en diabeteshulpmiddelen.

Contact: Sharon Linskens via s.linskens@cwz.n