CWZ'ers gaven op kerstmarkt 2279 euro aan Kinderhulp Bosnië

04 februari 2016

De opbrengst overtrof de verwachtingen enorm. De stichting bedankt alle donateurs hartelijk.

Bosnië Kinderhulp

Op de kerstmarkt voor CWZ-medewerkers was Stichting Kinderhulp Bosnië een van de goede doelen. De opbrengst was maar liefst 2279 euro! Dat overtrof de verwachtingen enorm. De stichting bedankt alle donateurs hartelijk.
Het geld gaat naar 2 projecten. Sinds 1992 loopt het vakantieproject 'de vakantie van hun leven'. Ieder jaar worden de armste Bosnische kinderen uitgenodigd om 3 weken op adem te komen bij Nederlandse gastgezinnen in de regio. Voor deze zomer zoekt de stichting nog gezinnen. Meer informatie: www.kinderhulpbosnie.nl.
Het tweede project is in 2015 gestart: Gezinssteun Bosnië. Hierbij krijgen zeer arme Bosnische gezinnen een donatie in natura, zoals een koe, schapen of tuinbouwgereedschap. Daarmee krijgen ze weer hoop op de toekomst. De opbrengst van de CWZ-kerstmarkt is gelijk verdeeld over beide projecten.