CWZ Waalsprong speelt in op de wensen van mensen

24 maart 2022
Advertentie apotheek Waalsprong oktober 2020

CWZ Waalsprong

 

Flexibel en toegankelijk, dat zijn de wijkklinieken Waalsprong en Druten altijd geweest. Dankzij de geringe schaalgrootte is hier veel mogelijk. Er is een goede samenwerking met huisartsen en andere zorgpartners in de omgeving. Mede daardoor kunnen de wijkklinieken het zorgaanbod nauw afstemmen op de behoefte van de omwonenden.

 

Ook in de manier waarop zij de zorg organiseren, houden de wijkklinieken rekening met de situatie van patiënten. Met aandoeningen en beperkingen die daaruit voortkomen, maar ook met de omstandigheden in de levensfase van mensen. Hoe? Hieronder staan de nieuwste ontwikkelingen in CWZ Waalsprong.  

Nieuwe röntgenapparatuur ook geschikt voor (jonge) kinderen

In een jonge wijk als de Nijmeegse Waalsprong, is het prettig als ouders met jonge kinderen dichtbij huis terecht kunnen voor ziekenhuiszorg. Bijvoorbeeld als er röntgenfoto’s nodig zijn, zoals bij verdenking op een botbreuk. ‘Sinds kort hebben we een gloednieuw röntgenapparaat in onze wijkkliniek’, zegt afdelingshoofd Gé Verbeet. ‘Daarmee is niet alleen de beeldkwaliteit verbeterd en het gebruik prettiger, het apparaat is ook sneller zodat we meer patiënten op een dag kunnen zien. En voor deze wijk heel belangrijk: de hoeveelheid straling die vrijkomt is veel lager, waardoor er geen beperkingen meer zijn voor onderzoek bij kinderen jonger dan 10 jaar. Nu hoeven ouders niet ver te reizen met hun kind dat net gevallen is en pijn heeft.’ Snel aan de beurt door bloedprikken op afspraak

Om het risico op besmetting met het coronavirus te beperken, is een jaar geleden gestart met bloedprikken op afspraak. CWZ Waalsprong was een van de eerste priklocaties waar deze maatregel gold, de priklocatie is elke ochtend open. Nu mensen eerst een afspraak maken, is er een betere spreiding van patiënten, maar er bleek nog een voordeel. Omdat iedereen een tijdsblok krijgt toegewezen is er vrijwel geen wachttijd meer. Prettig voor mensen die voor hun werk of als de kinderen op school zitten snel even bloed willen prikken.

Alles dicht bij elkaar

Mensen met kort bestaande pijnklachten van de lage rug met uitstraling naar één been (Lumbaal Radiculair Syndroom) kunnen via de huisarts naar het CWZ worden verwezen via de LRS-straat. Dit is een verkort traject waarin patiënten achter elkaar een afspraak hebben bij een neuroloog, een MRI-scan en een afspraak bij de Pijnkliniek. Sinds 2020 kunnen patiënten hiervoor terecht bij CWZ Waalsprong. Patiënten bij wie het gebruikelijke traject via de huisarts onvoldoende verlichting geeft, komen hiervoor in aanmerking. ‘Deze patiënten hebben vaak veel pijnklachten en zijn beperkt in hun mobiliteit’, zegt verpleegkundig specialist Lieke van Leeuwen. ‘Daarom vinden ze het fijn dat ze in Waalsprong voor de deur kunnen parkeren en ook binnen niet ver hoeven te lopen. Alles zit dicht bij elkaar. Ze steken zó vanuit de spreekkamer van de neuroloog de gang over naar de MRI.’

Ook andere zorg en service dichtbij

In wijkkliniek Waalsprong zit niet alleen ziekenhuiszorg. Ook huisartsen houden er spreekuur en er zijn eerstelijns praktijken voor fysiotherapie, verloskunde en logopedie. Wie een recept voor medicatie krijgt, kan deze direct ophalen bij de inpandige apotheek. De apotheek doet ook de medicijnregistratie voor CWZ-patiënten. Dit scheelt weer een ritje naar Nijmegen.

In gesprek met omgeving

Wijkkliniek Waalsprong is volop in beweging en de vernieuwingen zijn nog lang niet klaar. Daarom hebben we zorgpartners in de omgeving uitgenodigd om op 29 maart in gesprek te gaan over verbetering van de samenwerking en over nieuwe manieren om de zorg te organiseren. We hopen van harte dat mensen die een uitnodiging hebben ontvangen, hier gehoor aan geven. Het heeft veel meerwaarde om te weten wat zorgpartners belangrijk vinden én welke ideeën zij zelf hebben. In een volgende nieuwsbrief komen we terug op de ontwikkelingen in de wijkklinieken.