CWZ Thuis apps: wat thuis kan, gebeurt thuis

11 maart 2021

Patiënten krijgen meer controlemomenten en hoeven toch minder vaak naar het ziekenhuis te komen. CWZ heeft al negen CWZ Thuis apps die dit mogelijk maken. Welke zorg zit achter de apps?

CWZ Thuis app KNO | CWZ Nijmegen

Overal om ons heen zien we dat digitalisering een grote vlucht neemt. Juist ook deze coronatijd laat zien wat de voordelen zijn van intensief contact op afstand, ook in de zorg. Daarom zet CWZ stevig in op monitoring en begeleiding via de CWZ Thuis apps. Wat thuis kan, gebeurt thuis. Dat is prettig voor de patiënt omdat hij minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. En voor de samenleving omdat de apps meer controlemomenten tegen lagere kosten mogelijk maken. Bovendien voorkomen we onnodige zorg op deze manier.

Nu al zeven zorgpaden en er volgen meer

Vorig jaar juli bracht corona de ontwikkeling van de CWZ Thuis apps in een stroomversnelling. In krap een half jaar tijd is de app al in negen zorgpaden geïntegreerd: COPD, hartfalen, diabetes, thuis na corona, thuis na darmoperatie, pijnmeting bij mammacare, thuis met astma, thuis met corona en thuis follow up longkanker. De zorgpaden oogheelkunde (macula), uitbreiding longkanker,  kinderdiabetes en thuis met inflammatoire darmziekten zijn in ontwikkeling. Inmiddels werken meer dan 800 patiënten met de CWZ Thuis apps en dit aantal groeit wekelijks.

Meten, controle en indien nodig contact

De werkwijze is eenvoudig: samen met zorgpartners in de eerste lijn brengen we de zorg naar huis via de CWZ Thuis App. ‘In eerste instantie hebben we dit gedaan voor bestaande succesvolle zorgpaden zoals hartfalen en COPD, maar ook voor andere ziektebeelden en zorgpaden zijn en worden apps ontwikkeld’, zegt longarts en pionier op dit gebied Anneke van Veen. ‘Patiënten kunnen via de apps op hun smartphone of tablet zelf thuismetingen uitvoeren en registreren, zoals bijv. temperatuur, bloeddruk en zuurstof, afhankelijk van hun behandeltraject. Bij significant afwijkende waarden van de metingen, gaat er een alarm. Dit alarm komt bij de zorgverlener terecht. Dit kan rechtstreeks of via het medisch callcenter van CWZ. De zorgverlener neemt contact op met de patiënt en zet de juiste vervolgacties uit.’

Zijn dit soort apps de toekomst?

‘In de zorg hebben we de mankracht niet om door te blijven gaan zoals we nu doen’, zegt Van Veen. ‘Dus er moet iets gebeuren. We moeten ons ervan bewust zijn dat digitale zorg onderdeel zal worden van elk zorgpad. Het zal niet voor alle patiënten geschikt zijn, want je moet wel met de technologie om kunnen en willen gaan. Maar we moeten het wel voor alle zorgpaden aan gaan bieden. Want ook patiënten hebben er behoefte aan om controles op een andere manier te doen. Iemand die ernstig ziek is van bijvoorbeeld chemotherapie moet niet naar het ziekenhuis hoeven te komen om metingen te verrichten die thuis ook gedaan kunnen worden.’

Ook voor reguliere consulten zijn alternatieven. ‘Standaard is bij mij beeldbellen en als ik iemand wil zien, bijvoorbeeld als ik een lichamelijk onderzoek wil verrichten, dan geef ik dat aan. Ook de patiënt kan natuurlijk aangeven of de voorkeur uitgaat naar een video of een fysiek consult. Zo’n 70% van mijn spreekuur bestaat nu uit beeldbellen en dat werkt heel goed. Het is fantastisch om te zien hoe het gezicht van een patiënt oplicht als de beeldverbinding tot stand komt.’

Patiënten voelen zich veilig

Als patiënten eenmaal gewend zijn aan de apps, vinden ze het heel fijn is de ervaring. ‘In het begin denken ze soms “moet ik nu alweer wat invullen?”, maar als het een keer wat minder gaat geeft het ze een veilig gevoel dat ze snel een berichtje krijgen of worden gebeld’, zegt Van Veen. ‘Als gebruikers van de app zelf persoonlijk contact willen, kunnen ze dat in de app aangeven. Dat ze met iemand kunnen overleggen is vaak al genoeg en neemt vragen en onzekerheden weg. Ons medisch callcenter met medisch studenten speelt daarin een hele nuttige rol. Bovendien leert het de dokters van de toekomst vast kennis te maken met deze nieuwe vorm van zorg. Patiënten krijgen niet minder, maar juist meer zorg. Geen drie keer tien minuten op een controlespreekuur elk jaar, maar er is 24/7 coaching mogelijk. Er zit in de apps namelijk heel veel educatie over het omgaan met de ziekte en preventie.’

Meer weten over de toepassing van digitale zorg? Luister naar de podcast met Anneke van Veen.

Een van de eerste CWZ Thuis apps: begeleiding van mensen met COPD samen met ZZG zorggroep

Voor de begeleiding van COPD-patiënten thuis, bestond er al een intensieve samenwerking met ZZG zorggroep. Dankzij de begeleiding van de longverpleegkundige van ZZG zorggroep hoeven deze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De CWZ Thuis app ondersteunt de begeleiding en monitort COPD-patiënten thuis. Hiermee is zelfmanagement voor COPD-patiënten gemakkelijker en worden zij gestimuleerd om zelf regie te voeren op hun gezondheidssituatie.

Patiënten die de app gaan gebruiken vullen elke week een vragenlijst in en geven  gezondheidsgegevens door zoals hun gewicht, hoeveelheid beweging en vermoeidheid, en soms de zuurstofsaturatie. Deze gegevens worden geïnventariseerd en geanalyseerd door de Zorgcentrale van ZZG zorggroep. Wijken de gegevens af, dan neemt de longverpleegkundige van ZZG zorggroep contact met hen op. Deze verpleegkundige kan altijd overleggen met de CWZ longverpleegkundige of dienstdoende longarts voor informatie of om de patiënt te verwijzen naar het spreekuur van de eigen longarts. ‘Longverpleegkundigen en onze zorgcentralisten ervaren bij cliënten en bij zichzelf als professionals de grote meerwaarde van deze samenwerking’, aldus Marcel de Groot, directeur wijkverpleging.

COPD-patiënten die niet onder begeleiding staan van ZZG zorggroep, onderhouden via de app contact met CWZ. In dat geval zal een medewerker van het medisch callcenter van CWZ een eerste inventarisatie doen en samen met de patiënt proberen tot een oplossing te komen. Indien nodig kan een longverpleegkundige van CWZ contact opnemen met de patiënt.

Meer weten over de CWZ Thuis apps? Neem contact op met Anneke van Veen via a.v.veen@verwijder-dit.cwz.nl.

>> Naar het overzicht nieuws voor zorgpartners