CWZ neemt afscheid van bestuurder Gosse van der Veen

26 maart 2021

De raad van toezicht maakt bekend dat hij afscheid neemt van Gosse van der Veen als lid van de raad van bestuur van CWZ.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Hoofdingang

De raad van toezicht maakt bekend dat hij afscheid neemt van Gosse van der Veen als lid van de raad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Gosse van der Veen is ruim zeven jaar werkzaam geweest als bestuurder in het ziekenhuis. In deze jaren was Gosse een stabiele factor in het bestuur van de organisatie. Jaren waarin diverse thema’s speelden zoals de integrale bekostiging van de medisch specialistische zorg, de implementatie van een elektronisch patiëntendossier en waarin een meerjarenafspraak met verzekeraars gesloten werd.  Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet voor CWZ in die jaren. 

De raad van toezicht heeft op 1 december 2020 Freek Korver aangesteld als interim lid raad van bestuur. Samen met voorzitter Ale Houtsma vormt hij de huidige raad van bestuur. Daarmee blijft de continuïteit van het bestuur gewaarborgd. De raad van toezicht zal zich de komende periode in samenspraak met de raad van bestuur en medezeggenschapsorganen buigen over de lange termijn invulling.