CWZ en ZZG zorggroep zetten de schouders onder zorg voor de toekomst

02 november 2022

Met een ferme handdruk werd de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen CWZ en ZZG zorggroep extra kracht bijgezet.

Samenwerking ZZG CWZ | CWZ Nijmegen

Ondertekening Buitenhof noord

Met een ferme handdruk werd de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen CWZ en ZZG zorggroep extra kracht bijgezet. Op maandag 10 oktober tekenden namens CWZ Ale Houtsma en namens ZZG zorggroep bestuurder Jelle de Visser een overeenkomst die de samenwerking tussen beide grote zorgaanbieders bekrachtigt.

Op de foto van links naar rechts: Annemieke Benders-Voet en Eefje Perlot van ZZG zorggroep, Ale Houtsma, Monique Royen, Jürgen Hölters, Jelle de Visser (ZZG zorggroep) en Conny Kranen.

‘Deze overeenkomst laat twee dingen zien’, zegt manager transmurale zorg Monique Royen. ‘Het is de formele bevestiging van de goede samenwerking die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. ZZG zorggroep heeft als partner met ons aan de wieg gestaan van talloze projecten. Van het thuis toedienen van antibiotica - dat intussen een hele normale werkwijze is, tot de nazorg in verschillende zorgtrajecten bij mensen thuis en in het ZZG Herstelcentrum. De ondertekening is ook een versteviging van de samenwerking. Hiermee geven we te kennen dat we samen de schouders zetten onder de uitdaging om de zorg voor de toekomst anders in te richten.’

Versteviging

ZZG zorggroep onderschrijft de noodzaak om de maatschappelijke vraagstukken die er liggen samen met partners in de regio op te pakken. ‘We hebben te maken met een dubbele vergrijzing en de schaarste aan zorgmedewerkers en mantelzorgers’, zegt Eefje Perlot, directeur Revalidatie- en herstelzorg ZZG zorggroep. ‘De zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven. We willen en moeten daarom duurzame oplossingen bedenken en dat kan alleen als we hierin samenwerken. Met deze ondertekening onderstrepen we onze gezamenlijke ambities. Samen met andere partners in de regio willen we de ervaren kwaliteit van zorg van onze patiënten en cliënten verbeteren. De gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. En de kosten van de zorg niet laten stijgen en waar mogelijk omlaag brengen.’

Mijlpaal

‘Het is een mooi moment om onder de aandacht te brengen hoe goed die samenwerking is en dat we trots zijn op alles dat we samen al hebben bereikt’, vult medisch manager transmurale zorg Jürgen Hölters aan. ‘Want er gebeuren mooie dingen. Een bijzondere mijlpaal is de gezamenlijke verpleegkundig specialist longziekten. Deze functionaris is in dienst van beide organisaties en is onlangs gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist. Zo zullen er ongetwijfeld nog meer unieke samenwerkingsprojecten volgen.’

Meer informatie over samenwerkingsprojecten met ZZG zorggroep en andere partners