CWZ en NEO Huisartsenzorg gaan samenwerken met WijkGGZ

12 april 2024

Sinds maart 2024 hebben CWZ en NEO Huisartsenzorg samenwerkingsafspraken gemaakt met de WijkGGZ over de zorg voor volwassen inwoners met complexe problematiek (EPA).

Afbeelding mensen in gesprek

Sinds maart 2024 hebben CWZ en NEO Huisartsenzorg samenwerkingsafspraken gemaakt met de WijkGGZ over de zorg voor volwassen inwoners met complexe problematiek (EPA).

Wat is de WijkGGZ?

De WijkGGZ is een samenwerkingsverband van ProPersona, IrisZorg, Ribw en Pluryn in Nijmegen en Rivierenland. De WijkGGZ ondersteunt huisartspraktijken en buurtteams met kennis en kunde over psychiatrie, verslaving en licht verstandelijke beperking. De WijkGGZ is vooral bedoeld voor inwoners met meer complexe problematiek (EPA), waar de verwijzer zelf niet uitkomt.
Het doel van de WijkGGZ is het voorkomen van (GGZ) behandeling, omdat de cliënt op andere levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd, sociale verbinding) stabiel gehouden wordt door een samenwerking tussen WijkGGZ met het sociale domein. De WijkGGZ doet ‘dat’ wat nodig is en waarmee de cliënt zelf vooruit wil en kan.

Een WijkGGZ team

 • Werkt vanuit positieve gezondheid en herstel ondersteunende kennismaking.
 • Bestaat uit 8 medewerkers (ervaringsdeskundige, maatschappelijk werker, behandelaar) van ProPersona, IrisZorg, Ribw en Pluryn, die allemaal parttime in het team werken.                      
 • Werkt beschikkingsvrij en kan snel schakelen (geen wachtlijst); de inzet van de WijkGZZ kost een cliënt of verwijzer niets, want deze wordt gefinancierd door gemeenten en zorgverzekeraars.  
 • Biedt kortdurende ondersteuning (circa 8 afspraken, 3 maanden) om escalatie te voorkomen, problematiek te ontrafelen en passend vervolg door collega-professionals van het sociaal domein, welzijn of zorg in te zetten.

Werkwijze

 • Na ontvangst van de aanmelding wordt deze besrpoken door het WijkGGZ team.
 • Het team neemt contact op met de cliënt (doorlooptijd circa 2 á 3 weken) om een Herstel Ondersteunende Kennismaking (HOK) te plannen.
 • Na de HOK wordt de huisarts geïnformeerd over de uitkomst en het vervolg.

De HOK vindt altijd plaats bij de cliënt thuis met een ervaringsdeskundige en behandelaar. Vanuit hun verschillende expertise kijken zij breder naar de situatie. Medewerkers van de WijkGGZ hebben altijd voldoende tijd beschikbaar voor deze kennismaking. Afhankelijk van de uitkomst bepaalt het WijkGGZ team wat een passend vervolg is. Hier wordt dan samen met het buurteam invulling aan gegeven en afgesproken hoe de cliënt daarin te begeleiden.

Als de ondersteuning door WijkGGZ wordt beëindigd, krijgt de huisarts bericht over wat er is gedaan en gerealiseerd, wie eventuele ondersteuning heeft overgenomen en eventueel een advies voor een vervolg.

Doelgroep

 • Volwassenen met vermoeden van EPA.
 • Niet in behandeling bij SGGZ.
 • Subacuut.
 • Ondersteuning thuis na ontslag uit ziekenhuis noodzakelijk om terugval te voorkomen.
 • Deelname op basis van vrijwilligheid.
 • Woonachtig in één van de onderstaande gebieden.

Aanmelden bij WijkGGZ

 • CWZ checkt toestemming patiënt.
 • CWZ neemt (telefonisch) contact op met huisarts over verwijzing naar WijkGGZ.
 • CWZ besluit na contact met huisarts of en zo ja wie de patiënt doorverwijst naar WijkGGZ. 
 • Per beveiligde mail wordt vervolgens contact opgenomen met een van de onderstaande mailadressen voor verdere afstemming en de hulpvraag aan de WijkGGZ.

Gebieden en mailadressen WijkGGZ