CWZ bereidt opschalen van reguliere zorg voor

21 april 2020
Polikliniek | CWZ Nijmegen

Op dit moment onderzoeken we hoe we de zorg weer kunnen opschalen. Per specialisme bekijken we welke patiënten dit het hardste nodig hebben. Het gaat dan om zorg die we konden uitstellen, maar die nu niet langer meer kan wachten. Bijvoorbeeld oncologische zorg, cardiologische zorg of neurologische zorg.

De manier waarop we de zorg weer op gaan starten, is nu in voorbereiding. We hopen hier de komende week meer duidelijkheid over te geven.

Zo min mogelijk personen in CWZ

Uitgangspunt blijft om dit op een veilige manier te doen en besmetting te voorkomen. Daarom beperken we het aantal personen in CWZ, zodat mensen 1,5 m afstand kunnen houden. In CWZ zullen we patiënten informeren en er komen aanwijzingen zoals stickers op de grond.

We vragen mensen zonder begeleider te komen als dat kan. Voor bezoekers blijven de regels zoals ze nu zijn: geen bezoek op de afdelingen waar patiënten met corona worden verpleegd en op de andere afdelingen maximaal 1 bezoeker per patiënt gedurende 1 uur. Op de kraam- en kinderafdeling gelden uitzonderingen en op de IC is bezoek welkom in overleg.

CWZ kent twee gedeelten

We gaan door met patiënten met en zonder besmetting scheiden. Op de verpleegafdelingen blijven we afdelingen met en afdelingen zonder besmetting met corona handhaven.
Vooraf gaan we patiënten vragen om een digitale check in te vullen. Heeft iemand klachten, dan betekent dit niet dat diegene niet kan komen, maar we willen dit vooraf wel graag weten. Bij klachten moeten mensen dit direct bij binnenkomst melden. Zo kunnen we mensen met een besmetting scheiden van mensen zonder besmetting.

Concreet betekent dit: CWZ neemt contact op met patiënten over hun afspraak. En we maken zo veel mogelijk gebruik van telefonische consulten, beeldbellen, e-consulten, monitoring op afstand/telemonitoring. In de afgelopen periode hebben we een aantal e-health voorzieningen versneld ingevoerd en we blijven nieuwe toepassingen op dit gebied onderzoeken en ontwikkelen.

Operaties

Bepalend voor de het opstarten van operaties is het aantal beschikbare bedden in de kliniek en op de IC. Dit hangt samen met het aantal coronapatiënten dat in CWZ is. Hiervoor zullen we altijd een (buffer)capaciteit houden.

We blijven de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen volgen en passen waar nodig het beleid daarop aan.

Naar overzichtspagina coronavirus