CWZ aan de slag met toekomstbestendige zorg na goedkeuring snelle toets

21 februari 2024

Het zorgtransformatieplan dat CWZ heeft opgesteld om de zorg voor de toekomst anders in te richten is op inhoud goedgekeurd. Dit plan bepaalt wat we in CWZ en in samenwerking met de regio gaan doen de komende jaren. Een belangrijke stap is gezet!

Het zorgtransformatieplan dat CWZ heeft opgesteld om de zorg voor de toekomst anders in te richten is op inhoud goedgekeurd. Dit plan bepaalt wat we in CWZ en in samenwerking met de regio gaan doen de komende jaren. Een belangrijke stap is gezet!

Samenwerking in keten van zorg en welzijn

De belangrijkste zorgverzekeraars in de regio VGZ en CZ - hebben een positieve beoordeling gegeven voor het transformatieplan ‘Een ziekenhuis zonder muren’ in het kader van het Integraal Zorgkakkoord (IZA). Het zorgtransformatieplan bevat zes themalijnen waarop meer dan 40 innovatieve projecten zijn ontwikkeld. Deze plannen zetten in op passende zorg, efficiënt uitgevoerde zorg en kwaliteit van leven van onze patiënten. De basis van het transformatieplan is samenwerking in de keten van zorg en welzijn.

Netwerken

We gaan meer werken in netwerken rond de patiënt. Centraal staat daarin wat patiënten nodig hebben en wie deze zorg het beste kan geven. Dat kan een zorgverlener zijn,  maar ook een mantelzorger of de patiënt zelf. Al dan niet met ondersteuning van digitale middelen, zoals apps. In het plan kijken we ook heel duidelijk naar de vraag waar bepaalde zorg het beste geleverd kan worden als we weten dat het ziekenhuis daarvoor niet de beste plek is. Daarom zijn belangrijke onderdelen ook opgesteld in samenwerking met onze partners in de regio.

Ziekenhuis van de regio

‘Het CWZ is het regioziekenhuis van Nijmegen en omgeving’, concludeert Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van het CWZ. ‘Zowel huisartsen als patiënten vertrouwen erop dat zij nu, maar ook in de toekomst bij ons terechtkunnen voor goede medisch-specialistische zorg. Om aan die verwachting te kunnen voldoen moeten we de samenwerking in de keten intensiveren, met zowel zorgaanbieders als de collega’s uit het sociaal domein. Met dit transformatieplan geven we hier een forse impuls aan.’

Beste zorg dichtbij

Marcel Meijer, strategisch alliantiemanager bij VGZ: “Het krachtige aan dit transformatieplan is dat het CWZ vol inzet op zinnige zorg voor de patiënt op de juiste plek. Binnen of buiten de muren van het ziekenhuis. En daar komt nog bij: hybride zorg. Dat betekent digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is. Het CWZ zet in 2024 in op 12 tot 15 hybride zorgpaden voor zo’n 20.000 patiënten. Zo krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. Samen met CZ stimuleren en ondersteunen we het CWZ dan ook volop bij de verdere uitwerking en uitvoering van het transformatieplan.”

Samen met zorgpartners

De projecten worden nu verder uitgewerkt. Ook hierbij betrekken we onze zorgpartners en we nemen hen mee in de uitwerking.

Zie ook het bericht op Skipr