CVA fast traject: ‘Dat kijkje in elkaars keuken bleek een goede investering’

01 maart 2021

Bepaalde CVA-patiënten kunnen heel snel starten met revalideren. Dit traject loopt goed dankzij het vertrouwen dat de samenwerkingspartners in elkaar hebben opgebouwd.

CWZ neurocare | CWZ Nijmegen

Na het doormaken van een CVA is het belangrijk dat de revalidatie zo snel mogelijk begint en mensen niet langer dan nodig in het ziekenhuis moeten wachten op deze vervolgstap. Voor een bepaalde groep CVA-patiënten is er een traject waarin zij vaak al na een dag starten met de revalidatie en gemiddeld twee tot zes weken later weer naar huis kunnen. Dankzij goede afspraken met de revalidatieplekken loopt dit erg goed. Het sleutelwoord: vertrouwen.

Vertrouwen is de basis

‘De samenwerking staat of valt met vertrouwen’, zegt afdelingshoofd neurocare en neurologie Rian Reurslag. ‘Dat begint al bij de triage. Ketenpartners Herstelcentrum van ZZG zorggroep en het zMW Revalidatie- en behandelcentrum (Waelwick) hebben duidelijke criteria voor dit traject opgesteld, want het is alleen geschikt voor mensen die na een kort revalidatietraject ook echt weer naar huis kunnen. Denk dan aan patiënten die relatief licht zijn aangedaan, bijvoorbeeld in de aansturing van een arm of woordvindproblemen. Wij volgen die criteria. Hoe verleidelijk het soms ook is, iemand die niet in het beeld past, sturen we niet in. Vertrouwen staat voorop.’

Wees open en eerlijk

In het begin kwam het soms voor dat een patiënt achteraf niet paste in het CVA fast traject, nu is de inschatting eigenlijk altijd goed. ‘Door de korte lijnen hebben we steeds onderzocht waar dat aan lag en zijn we daar van twee kanten open en eerlijk in. Het proces loopt nu heel soepel. En als dat een keer niet zo is, dan zoeken we naar de oorzaak’, legt Rian uit.

Investeer in elkaar
Het ZZG Herstelcentrum en CWZ startten het project in 2019. ‘We begonnen met een kijkje bij elkaar in de keuken’, zegt senior-verpleegkundige Anouk Hendriks. ‘Van die investering plukken we nu de vruchten. We begrijpen elkaars werkwijze en daardoor weet je wanneer je concessies moet doen. Door de investering in die beginfase zijn de lijnen nog steeds kort. Niet alleen voor mij en mijn collega-verpleegkundigen van de deelnemende organisaties, maar ook voor de neuroloog met de specialist ouderengeneeskunde, de transferverpleegkundigen en de andere deelnemers.’ In 2020 is met zMW Revalidatie- en behandelcentrum Waelwick van zorggroep Maas & Waal een zelfde traject opgezet.

Ieders rol is helder

De samenwerking verloopt soepel, omdat iedereen weet wat hij moet doen. Dat begint al op de spoedeisende hulp. De artsen en verpleegkundigen kennen de criteria van het CVA fast traject en maken een inschatting of iemand in aanmerking komt. ‘Uiteraard gaat de monitoring door op de neurocare’, zegt Rian. ‘De triage gebeurt multidisciplinair waarbij ook de paramedici een grote rol spelen. En komt iemand in aanmerking voor het CVA Fast traject, dan weet het Transferpunt dat ze snel moeten schakelen, vaak melden ze iemand al aan voor revalidatie op de dag van opname.

Meer weten? Neem contact op met Rian Caminada-Reurslag: r.reurslag@verwijder-dit.cwz.nl.

>> Naar het overzicht nieuws voor zorgpartners