Capaciteitsplanning over de instellingsmuren heen

24 maart 2022

Fotobijschrift: Het middagappel in CWZ waarin de gevolgen van de actuele patiëntenstroom op de beddencapaciteit wordt besproken (foto is gemaakt voor de covid-pandemie). Straks gaan CWZ en ZZG Herstelcentrum ook data delen om zo de patiëntenstroom tussen beide te verbeteren. Foto CWZ Nijmegen.

Data zijn steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Zo ook in de zorg, bijvoorbeeld in het logistieke proces rond patiënten. CWZ gebruikt dit soort informatie om te berekenen welke capaciteit op welk moment nodig én beschikbaar is. Zo loopt de patiëntenlogistiek in het zorgproces zo optimaal mogelijk. Zou deze informatie ook nuttig kunnen zijn in de transmurale patiëntenlogistiek? Student Else Avéres zocht het uit.

‘Voor mijn masterthesis voor de opleiding Supply Chain management in Tilburg wilde ik graag een onderzoek in een ziekenhuis doen’, vertelt Else Avéres. ‘Daarvoor heb ik de patiëntenstroom van het CWZ naar het Herstelcentrum van ZZG zorggroep inzichtelijk gemaakt.’ Volgens haar begeleider en senior adviseur integraal capaciteitsmanagement (ICM) Freek Hertman kwam dat goed van pas: ‘We waren al een tijdje in gesprek met ZZG Herstelcentrum vanuit de gezamenlijke wens om te kijken of we het gezamenlijke proces met data konden verbeteren. Vanwege onder meer covid waren hier nog geen concrete acties uitgekomen.’

Efficiënte inzet van zorgpersoneel

Volgens directeur ZZG Herstelcentrum Eefje Perlot past dit initiatief binnen de gezamenlijke opdracht met CWZ. ‘Door het delen van data hopen we vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen waardoor we personeel zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat is noodzakelijk vanwege de uitdaging waar we nu voor staan: goede zorg blijven geven met enerzijds de vergrijzing in de samenleving en anderzijds een groeiend personeelstekort in de zorg.’

 

Diagnoses en leeftijd

In haar onderzoek keek Else naar allerlei gegevens van patiënten die tussen 2018 en 2021 vanuit CWZ naar het Herstelcentrum gingen. ‘Uit voorgesprekken met CWZ en ZZG wist ik welke variabelen ze belangrijk vonden, zoals diagnoses, leeftijd en of iemand gepland was opgenomen of met spoed. Dat laatste bleek 80% te zijn. Ik ontdekte dat vooral ouderen naar het Herstelcentrum gaan, na botbreuken of na een operatie voor een nieuwe knie of heup. Zij moeten na de ziekenhuisopname vaak langer herstellen dan jongere mensen. Seizoensgebonden patronen hadden we wel verwacht, maar niet gevonden. Wellicht is ook dit een gevolg van covid, omdat mensen in die periode meer thuisbleven en daarom in de winter bijvoorbeeld minder mensen zijn uitgegleden.’

 

Gezamenlijk dashboard

In de analyse heeft Else gebruik gemaakt van een model en kennis uit de logistiek. Vanuit die kennis gaat de afdeling ICM samen met ZZG Herstelcentrum een langer bestaande wens weer oppakken: onderzoeken of er een gezamenlijk dashboard is te maken dat aangeeft wanneer patiënten met een bepaalde diagnose verwacht worden. Freek Hertman licht dit toe: ‘We weten nu hoeveel patiënten er elke maand gemiddeld van CWZ naar het Herstelcentrum gaan, maar uit dit onderzoek kunnen we nog niet voorspellen met welke diagnose. Of mensen een cva hebben gehad of herstellen van een botbreuk is voor het Herstelcentrum heel relevante informatie. Als ze weten welke zorg nodig is, kunnen ze hun capaciteit daarop aanpassen. Een gezamenlijk dashboard is een goed instrument om hierin inzicht te krijgen op een eerder moment in het proces dan nu het geval is. Voor CWZ is het belangrijk om te weten of het Herstelcentrum plek beschikbaar heeft voor CWZ-patiënten. Uitgangspunt is dat we naar aanleiding van de gegevens in gesprek gaan over wat we zien en welke mogelijkheden dit biedt. Want CWZ is niet de enige die patiënten graag voor vervolgzorg bij het Herstelcentrum aanmeldt. Daarin moeten we samen een goede werkwijze vinden.’

Vervolgstap

Else blijft nog even in CWZ voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van een collega op de afdeling ICM. ‘Zo kan ik meehelpen aan de ontwikkeling van het dashboard dat uit dit onderzoek voortkomt. Ik was al blij dat er met dit onderzoek ook écht iets gedaan wordt, maar dat ik zelf aan deze vervolgstap kan meewerken is helemaal super!’

Fotobijschrift: het middagappel in CWZ waarin de gevolgen van de actuele patiëntenstroom op de beddencapaciteit wordt besproken (foto is gemaakt voor de covid-pandemie). Straks gaan CWZ en ZZG Herstelcentrum ook data delen om zo de patiëntenstroom tussen beide te verbeteren. (Foto: CWZ Nijmegen)