Breuk laten beoordelen? Buiten kantooruren gelijk röntgenfoto.

26 april 2023

Op de huisartsenpost worden vaak patiënten gezien met letsel aan een van de ledematen. Om een behandelplan op te stellen, is soms een röntgenfoto nodig. Maar is het altijd nodig dat deze patiënten ’s avonds, ’s nachts en in het weekend eerst naar de spoedeisende hulp (SEH) worden gestuurd voor beoordeling?

SEH röntgenfoto | CWZ Nijmegen

 

Op de huisartsenpost worden vaak patiënten gezien met letsel aan een van de ledematen. Om een behandelplan op te stellen, is soms een röntgenfoto nodig. Maar is het altijd nodig dat deze patiënten ’s avonds, ’s nachts en in het weekend eerst naar de spoedeisende hulp (SEH) worden gestuurd voor beoordeling? SEH-arts Berwout van der Woude, die deel uitmaakt van een werkgroep die zich over deze vraag en werkwijze heeft gebogen, denkt van niet.

Nu nog via spoedeisende hulp naar radiologie

‘Patiënten met zulk letsel gaan tijdens kantooruren vaak eerst naar de huisarts om te laten beoordelen wat er aan de hand is. Gaat het om een vermoedelijke kneuzing of een breuk? De huisarts bepaalt of een röntgenfoto nodig is. Buiten kantooruren komen patiënten terecht bij de huisartsenpost, waar de dienstdoende huisarts ze vaak doorstuurt naar de SEH om vervolgens een röntgenfoto te laten maken. De patiënt wordt altijd beoordeeld door een SEH-arts, zelfs als er geen sprake is van een breuk of ander ernstig traumatisch letsel.’

Nieuwe route buiten kantooruren

‘De acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. Om ervoor te zorgen dat we iedereen de juiste zorg kunnen bieden, is het belangrijk dat de patiënt de zorg krijgt op de juiste plaats. Dit project is hier een mooi voorbeeld van. Het zorgt voor een snellere behandeling voor de patiënt, zonder onnodige inspanningen van SEH-personeel. Deze kunnen zich dan bezighouden met patiënten die wél spoedeisende zorg nodig hebben. In de praktijk komen er buiten kantooruren nu namelijk veel mensen op de SEH terecht, die eigenlijk net zo goed rechtstreeks een röntgenfoto hadden mogen laten maken’, zegt Berwout. ‘Huisartsen zijn goed in staat om in te schatten of een röntgenfoto (om een breuk uit te sluiten) toegevoegde waarde heeft in het behandelplan van de patiënt. Ook kunnen zij goed inschatten of de aard van het letsel toch beoordeling door een SEH-arts behoeft.’

Alleen röntgenfoto of beoordeling door SEH-arts?

‘Binnenkort beginnen we gezamenlijk met de nieuwe manier van werken. We vragen huisartsen om het letsel in te schatten. Als het een ernstig letsel betreft of op voorhand duidelijk is dat een beoordeling door een SEH-arts nodig is, wordt de patiënt direct doorverwezen naar de SEH voor analyse van de klacht. Als de huisarts vermoedt dat er sprake is van een botbreuk, kan hij of zij een röntgenfoto aanvragen om dit uit te sluiten. De patiënt kan vervolgens verwezen worden voor een röntgenfoto, net als overdag. Als er geen breuk te zien is, kan de huisarts advies geven over hoe verder te handelen om de pijn te verlichten en het herstel te bevorderen. Als er wel een breuk te zien is wordt de patiënt automatisch doorgestuurd naar de SEH.