Behandelresultaten borstkankerzorg nu ook zichtbaar voor patiënten

05 december 2017

Binnen de landelijke ziekenhuisgroep Santeon werken 7 topklinische ziekenhuizen, waaronder CWZ, samen met als doel de medische zorg te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de behandeling van borstkanker.

Behandelresultaten borstkankerzorg nu ook zichtbaar voor patiënten

Binnen de landelijke ziekenhuisgroep Santeon werken 7 topklinische ziekenhuizen, waaronder CWZ, samen met als doel de medische zorg te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de behandeling van borstkanker.

De borstkankerprofessionals van Santeon zijn in 2016 met de value-based health care (VBHC) verbetercyclus gestart om zo samen sneller de zorg voor de patiënt te optimaliseren. Na een periode van anderhalf jaar worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. We zijn er trots op deze resultaten met u te delen. In deze publicatie worden de aanpak en resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling van borstkanker tot nu toe beschreven.

Wat is het VBHC-programma?
In het VBHC-programma van Santeon worden elke zes maanden de uitkomsten van behandelingen, kosten- en procesinformatie voor borstkankerzorg verzameld. De behandelaars vanuit elk ziekenhuis vergelijken die informatie met elkaar en zoeken mogelijkheden voor verbetering. In elk ziekenhuis is een verbeterteam aanwezig. Het team heeft naast de behandelaars ook een projectleider, data-analist en ervaringsdeskundige (reeds behandelde patiënt). Dit team gaat op zoek naar verbeteringen voor andere borstkankerpatiënten. Zo leren de ziekenhuizen van elke behandeling en maken we de behandeling zo optimaal mogelijk.

Belangrijkste resultaten voor patiënten

  • De werkwijze tijdens de operatie is verbeterd, waardoor er gemiddeld minder heroperaties nodig zijn.
  • De patiënt kan na een borstsparende operatie dezelfde dag nog naar huis, en hoeft dus niet meer een nacht in het ziekenhuis te blijven. Dit is onder andere mogelijk door alternatieve maar net zo effectieve pijnstilling.
  • De best practices van het ene Santeon-ziekenhuis worden de standaards van de andere Santeon-ziekenhuizen.

Een voorbeeld: een patiënt van het Medisch Spectrum Twente heeft aangekaart dat er te veel tijd verstrijkt voordat de uitslag van de mammografie komt. Daarnaar is naar geluisterd en het proces op aangepast. De uitslag van de mammografie wordt nu dezelfde dag nog met patiënten gedeeld. Elk Santeon-ziekenhuis kiest eigen prioriteiten, analyseert en verbetert. Daar leren de andere Santeon-ziekenhuizen van en zo kunnen zij ook op hetzelfde niveau komen. Met input van de patiënt uit het verbeterteam worden de veranderingen doorgevoerd.

 

Steeds meer borstsparende operaties in dagbehandeling (2017)

De laatste cijfers laten zien dat het aantal borstsparende operaties in dagbehandeling in CWZ is toegenomen. Het percentage geeft weer hoeveel borstsparende operaties in dagbehandeling worden uitgevoerd tov het totale aantal borstsparende operaties. 

Na een borstsparende operatie in dagbehandeling herstellen mensen sneller en daalt de kans op complicaties waardoor nog een operatie nodig is.

Minder heroperaties als gevolg van complicaties nodig (2017)

De resultaten bij borstsparende operaties in dagbehandeling zijn verder verbeterd. In 2017 daalde het aantal heroperaties dat nodig was vanwege een complicatie.

Resultaten binnen Santeon 2014-2016

De resultaten van de borstsparende operaties in dagbehandeling vergeleken tussen de Santeon-ziekenhuizen over de periode 2014-2016. CWZ-chirurgen opereren relatief vaak borstsparend. Daarbij zijn weinig heroperaties nodig vanwege complicaties.