Bart Bemelmans vertrekt als bestuursvoorzitter bij CWZ

08 mei 2017

De Raad van Toezicht maakt bekend dat in goed onderling overleg is besloten afscheid te nemen van Bart Bemelmans als bestuursvoorzitter van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Bemelmans is bijna 4 jaar werkzaam geweest als bestuursvoorzitter in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is Bart Bemelmans erkentelijk voor zijn inzet en de bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Bart heeft zich nadrukkelijk ingezet voor het belang van de patiënt door onder meer de samenwerking met de zorgpartners in de regio verder te versterken.

Hoofdgebouw CWZ Nijmegen

De Raad van Toezicht maakt bekend dat in goed onderling overleg is besloten afscheid te nemen van Bart Bemelmans als bestuursvoorzitter van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Bemelmans is bijna 4 jaar werkzaam geweest als bestuursvoorzitter in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is Bart Bemelmans erkentelijk voor zijn inzet en de bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Bart heeft zich nadrukkelijk ingezet voor het belang van de patiënt door onder meer de samenwerking met de zorgpartners in de regio verder te versterken.

Interim bestuursvoorzitter Hans Broertjes
Bemelmans legt per direct zijn taken formeel neer. De Raad van Toezicht stelt per 8 mei Hans Broertjes aan als interim bestuursvoorzitter. De benoeming van Broertjes heeft in overleg plaatsgevonden met het stafbestuur, de verpleegkundige staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van CWZ.

Hans Broertjes beschikt over ruime kennis en ervaring als zorgbestuurder. Zo was hij tot 2016 lid van de raad van bestuur van ziekenhuis Amstelland. Broertjes zal samen met Gosse van der Veen, lid raad van bestuur, voorlopig het dagelijks bestuur vormen van CWZ. De Raad van Toezicht zal zich de komende tijd in samenspraak met de Raad van Bestuur en medezeggenschapsorganen buigen over de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter.