Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Huisartsen en dermatologen in regio klaar voor toename huidkanker

24 december 2019

Huisartsen en dermatologen slaan de handen ineen.

Moeder smeert kind in met zonnebrandcreme | CWZ Nijmegen

Huisartsen en dermatologen in de regio (CWZ, Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein en Mauritskliniek) slaan de handen ineen om de toegenomen vraag naar zorg bij huidkanker op te vangen. Onlangs sloeg het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de noodklok en pleitte voor een nationaal plan van aanpak.

Zeer forse toename

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is er een stijging van het aantal patiënten met huidkanker. De laatste jaren is er zelfs een zeer forse toename van huidkanker te zien. Toegenomen blootstelling aan de zon door de zonnebank, meer vrije tijd en meer vakanties in zonnige gebieden zijn daarvan de oorzaak. Om deze toename op te kunnen vangen, is er landelijk een nieuwe richtlijn ontwikkeld. Huisartsen en dermatologen in de regio Nijmegen hebben hier samen een eigen invulling aan gegeven. Huisartsen gaan een grotere rol spelen bij het herkennen, behandelen en controleren van huidkanker en voorstadia daarvan. De huisartsen hebben daarvoor extra cursussen en trainingen gevolgd.

Behandeling bij de huisarts

Voortaan gaan patiënten in deze regio naar de huisarts voor de behandeling van een eenvoudige vorm van huidkanker of een voorstadium daarvan. Het gaat daarbij om huidkanker die niet in het gezicht zit en geen hoog risico vormt. Zij krijgen een behandeling met vloeibare stikstof, een chemocrème of een kleine operatie. Ook patiënten die een tijd geen huidkanker meer hebben gekregen, worden nu voor controle eerder terugverwezen naar de huisarts.

Voordelen voor de patiënt

De samenwerking is prettiger voor de patiënt, die nu dicht bij huis door zijn eigen vertrouwde huisarts wordt gezien en geholpen. Bovendien scheelt het reistijd en valt de behandeling bij de huisarts niet onder het eigen risico.

Vlottere samenwerking

De samenwerking heeft nog meer voordelen. Zo verloopt de overgang tussen huisarts en ziekenhuis vlotter. Huisartsen die zijn getraind sturen hun patiënten vaker door naar de dermatoloog met een correcte diagnose en een betere omschrijving van de huidafwijking(en) in de verwijsbrieven. Ook kunnen zij nu al een stansbiopt (huidmonster om te laten onderzoeken) nemen, waardoor de dermatoloog eerder een diagnose heeft en de behandeling sneller kan starten.

Preventie

Uiteindelijk is preventie het allerbelangrijkste volgens de samenwerkende partijen. ‘Smeren, smeren en nog eens smeren met zonnebrandcrème is het belangrijkste’, zeggen de huisartsen en dermatologen. ‘Vaak genoeg en met voldoende hoge factor. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.’

CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te geven: als het kan bij hen thuis, bij de huisarts, in het verpleeghuis of op een buitenpoli van CWZ. Ons streven is alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Daarvoor werken we nauw samen met zorgpartners in de regio en maken we gebruik van e-health innovaties.