Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Heldere afspraken over registreren en declareren van zorguitgaven

19 december 2018

CWZ en zorgverzekeraars gaan in 2019 samen horizontaal toezicht invoeren

Arts registreert verrichting in dossier | CWZ Nijmegen

CWZ heeft besloten om horizontaal toezicht in de zorg in te voeren. Hiervoor hebben de raad van bestuur en zorgverzekeraar VGZ (namens de andere zorgverzekeraars) een intentieverklaring getekend.

Wat betekent dit?

In de intentieverklaring spreken beide partijen een gezamenlijke ambitie uit. Door risico’s in het proces van correct registreren en declareren van zorguitgaven vooraf in kaart te brengen, kan CWZ aantonen dat het de risico’s beheerst. Dat leidt tot een efficiënte beheersing in de keten. Hierdoor ontstaan voor alle partijen voordelen.

Inzicht, overzicht en minder correcties

De afspraken zijn voordelig voor alle betrokkenen: het ziekenhuis, de zorgverzekeraar én de verzekerde (patiënt), vertelt Gosse van der Veen, lid raad van bestuur. ‘CWZ hoeft minder correcties op de declaraties uit te voeren. Dat leidt tot minder administratie. De verzekeraars krijgen eerder inzicht in de zorgkosten van het ziekenhuis en krijgen betrouwbare declaraties. En de verzekerde ontvangt in één keer een correct overzicht van zijn eigen risico. Nu krijgen mensen soms een jaar later nog een onverwachte rekening omdat er achteraf iets gecorrigeerd is.’

Vertrouwen

Deze vorm van samenwerking met de verzekeraars is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Van der Veen: ‘Het past bij de relatie die we hebben met de zorgverzekeraars en bij het maatschappelijke belang om hier nu werk van te maken. Het zal bijdragen aan de verlaging van kosten in de zorg.’ CWZ sluit hiermee aan bij de succesvolle pilots met horizontaal toezicht door andere ziekenhuizen.

Hoe brengt een ziekenhuis de zorg in rekening?

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij de zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. De totale behandeling (van de eerste afspraak tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. De prijs is afhankelijk van de soort behandeling. Ook is de prijs afhankelijk van aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan). De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen de zorgverzekeraar en CWZ. Een klein gedeelte van de prijzen is bepaald door de overheid.

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.