Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Griepgolf houdt ook CWZ in z’n greep

07 maart 2018

Bijna elk bed in CWZ is bezet. Dit is het gevolg van de griepgolf die Nederland al weken in z’n greep houdt.

Patiënt op spoedeisende hulp | CWZ Nijmegen

Nog steeds moet CWZ iedere dag geplande, niet-urgente operaties van patiënten afzeggen. Ook is het druk op de spoedeisende hulp. Iedereen krijgt direct de zorg die nodig is, maar het kan soms tot wel 8 uur duren tot iemand wordt overgeplaatst naar een bed op de verpleegafdeling, omdat daar dan nog geen bed vrij is. CWZ zet alles op alles om de doorstroom van patiënten te bevorderen, maar het is een zeer onwenselijke situatie waar de hele regio last van heeft.

Doorstroom spoedeisende hulp
Om veilige en verantwoorde patiëntenzorg te kunnen blijven leveren, kijkt CWZ kritisch of alle patiënten die de spoedeisende hulp binnenstromen opgenomen moeten worden. Hiervoor is intensief overleg nodig met alle betrokken zorgverleners. CWZ doet dit om de bedden zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor patiënten met een acute, complexe zorgvraag.

Uitstel operaties
Helaas heeft deze situatie ook gevolgen voor andere patiënten. Het betekent dat operaties zonder spoedeisend karakter worden uitgesteld. Deze beoordeling gebeurt uiterst zorgvuldig en kritisch. Patiënten van wie de operatie wordt uitgesteld, krijgen hierover bericht. We begrijpen dat dit heel vervelend voor hen is. Toch is het noodzakelijk om bedden vrij te maken voor griep- en spoedpatiënten. Spoedoperaties gaan altijd door.