Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

GIO zorg tijdens COVID-19

07 mei 2020

In deze tijden van Covid-19 willen we benadrukken dat ook de GIO-zorg doorgaat. Waar nodig gebeurt dat in aangepaste vorm, om aan alle richtlijnen te kunnen blijven voldoen.

GIO zorg tijdens COVID-19

In deze tijden van Covid-19 willen we benadrukken dat ook de GIO-zorg doorgaat. Waar nodig gebeurt dat in aangepaste vorm, om aan alle richtlijnen te kunnen blijven voldoen.

Voorlopig ligt het Bevolkingsonderzoek Darmkanker nog stil. Naarmate dat langer duurt zal de instroom toenemen van patiënten die zich melden met klachten.

ZorgDomein

Zoals vermeld in het verwijzersbulletin van februari/maart: binnen ZorgDomein heeft CWZ de verwijsopties voor coloscopie duidelijker weergegeven. Onder “endoscopie” zijn er nu drie opties voor coloscopie:

  • “coloscopie (regulier)”
  • “coloscopie GIO sneltraject”
  • “coloscopie positieve familie anamnese”

Met name de eerste twee opties zijn duidelijker onderscheiden. De optie “coloscopie GIO sneltraject” is vooral bedoeld voor patiënten met alarmsymptomen. Deze worden binnen een week gezien op de MDL-poli, de scopie volgt daarna uiterlijk een week. Bij maligniteit vindt er snel nadere diagnostiek plaats.

Toelichting op de alarmsymptomen staat vermeld in de verwijsopties binnen ZorgDomein.