Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Gerichte zorg, dat is prioriteit van de oogkliniek!

17 september 2018

Vaak duurt het lang voordat een patiënt bij de oogarts terecht kan. Ook de oogkliniek in CWZ ziet de wachtlijst oplopen. Met name de acute, chronische zorg blijft toenemen. Hoe zorgt de oogkliniek er voor dat deze wachttijd niet nog langer wordt?

RM20180412 Waalsprong Oogheelkunde

Oogarts geeft patiënt uitleg

Vaak duurt het lang voordat een patiënt bij de oogarts terecht kan. Ook  de oogkliniek in CWZ ziet de wachtlijst oplopen. Met name de acute, chronische zorg blijft toenemen. Hoe zorgt de oogkliniek er voor dat deze wachttijd niet nog langer wordt? ‘We richten ons er vooral op dat de juiste zorgverlener de zorg biedt’, aldus Yvonne van den Burg, afdelingshoofd van de oogkliniek.

Oorzaak toename

Als er niets verandert, vrezen oogpatiëntenorganisaties, de oogartsen en CWZ dat de wachttijden voor een afspraak bij de oogarts alleen maar langer worden. Met de  huidige vergrijzing neemt de vraag naar (chronische) oogzorg naar verwachting de komende jaren sterk toe. Met name de acute, chronische zorg zoals bij maculadegeneratie (slijtage van het centrale gedeelte van het netvlies) blijft toenemen. Dit verdringt de reguliere oogzorg.

Beoordeling

De CWZ oogkliniek is druk bezig met met triëren ofwel het sorteren van patiënten. De oogarts bekijkt bijna alle verwijzingen. Verwijzingen die als staar zijn gemarkeerd of als spoed, komen direct bij de doktersassistente, zodat zij gelijk een afspraak kan inplannen. De oogarts zal in de andere gevallen een sortering maken.  Die hangt daar een periode aan vast.  ‘Sinds 1 juni sturen we bepaalde patiënten waarvan de klachten niet in de 2e lijn thuis horen ook terug, terug naar de eerstelijn, de huisarts. Inmiddels kan dat via HIX, de huisarts krijgt de verwijzing dan terug als annulering met het advies de patiënt een optometrist te laten bezoeken. Deze kan de patiënt met eenvoudige klachten ook behandelen.' De aanpak binnen de oogkliniek past bij de CWZ-ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren: zo dicht mogelijk bij de omgeving van de patiënt.

Andere inzet van zorgverleners

'We zijn continu bezig met het optimaliseren van onze spreekuren, maar ook van de inzet van ons personeel. Kan een bepaald spreekuur ook zonder een visusmeting, zodat er één ondersteuner nodig is in plaats van twee? Moeten we van de spoedspreekuren de mensen met een mogelijke netvliesloslating apart zien, zodat we alleen checken of er een netvliesloslating is of niet? Dat scheelt weer tijd. Kunnen er bepaalde taken van de OK-assistent naar een doktersassistent? Allemaal vragen die we onszelf stellen, waarbij we kritisch kijken naar de verdeling van onze werkzaamheden.

Inzet optometristen

Er is een nieuwe optometrist aangenomen, ter vervanging van een collega. De extra inzet van optometristen verlaagt het aantal doorverwijzingen naar de oogarts. Werden vroeger patiënten met oogheelkundige problemen doorverwezen naar de oogarts, inmiddels kunnen huisartsen advies inwinnen bij optometristen of de patiënt doorverwijzen naar de optometrist. 'Want door de inzet van de optometrist benutten we de kostbare tijd van de oogarts goed door een deel van de niet complexe zorg door de optometrist te laten doen en dus niet meer door de oogarts.', reageert manager bedrijfsvoering Jeanine Kamp. Ook nemen de optometristen in onze oogkliniek bepaalde oogcontroles over van de oogarts. Denk bijvoorbeeld aan controles bij familiaire glaucoom (oogdruk) of een controle op nastaar. Doordat niet iedere patiënt door de oogarts gezien hoeft te worden en de optometrist zijn afspraken zelfstandig kan afhandelen, is de toegangstijd korter en worden patiënten  sneller geholpen. 'Zo zijn we gerichtere zorg aan het verlenen en is de juiste zorg op de juiste plek te vinden.' Wat gebeurt er dan met spoedgevallen? Afdelingshoofd Yvonne verzekert dat patiënten met acute oogklachten nog steeds snel geholpen worden. Dat betreft onder meer netvliesloslatingen, maculadegeneratie en een ontsteking aan het oog. ‘Deze patiënten kunnen uiteraard niet lang wachten en krijgen voorrang.’ 

Cataractdagen

De oogkliniek organiseert ook sinds kort zogenaamde cataractdagen. De spreekuren voor mensen die gediagnosticeerd zijn met staar, vinden dan allemaal op 1 dag plaats. Hierdoor kunnen de noodzakelijke onderzoeken nog efficiënter worden gedaan en kunnen de patiënten de voorlichting over de komende operatie in een (kleine) groep krijgen in plaats van 1 op 1. ‘Zo delen we onze tijd efficiënter in’, aldus Yvonne.

Een oogarts van de CWZ oogkliniek ziet soms wel meer dan 60 patiënten per dag. In de oogkliniek komen wekelijks 700 patiënten, waarvan 100-130 patiënten een ooginjectie tegen maculadegeneratie krijgen. Ook worden er wekelijks 70 patiënten aan staar geopereerd.

Waardevolle zorg

De werkwijze van de oogkliniek past bij de CWZ-ambitie om de zorg waardevoller te maken.